Nacházíte se zde: Úvod Regiony 02 Středočeský region AKCE Valná hromada - Středočeský kraj Valná hromada SKIP02 2019 Zpráva o konání VH 2019

Zpráva o konání VH 2019

Ve středu 27. února 2019 se v Knihovně Jana Amose Komenského v Praze uskutečnila výroční valná hromada středočeského SKIP. Kromě voleb proběhl i odborný program.

Letošní valné hromady se kromě členů středočeského SKIP zúčastnilo i několik významných hostů. Kromě PhDr. Víta Richtera, který si pro návštěvníky připravil samostatný bod programu, mezi nás zavítal PhD. Roman Giebisch, předseda SKIP, PhDr. Jaroslav Císař, šéfredaktor časopisu Čtenář, PhDr. Radek Liška, vedoucí Krajského knihovnického centra SVK Kladno a Mgr. Pavel Hlubuček MBA, vedoucí odboru pedagogické knihovny Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského Praha.

I letošní VH jsme spojili s odborným programem. Protože bylo přítomno pouze 60 členů individuálních či zástupců kolektivních členů, nebyla VH v tomto počtu usnášeníschopná. Přistoupili jsme tedy k dalšímu bodu programu.

valna1.jpg

Odstupující předsedkyně Blanka Tauberová přednesla Výroční zprávu za uplynulé volební období 2016-2018. Hospodářka Alena Šafránková přítomné seznámila se Zprávou o hospodaření za rok 2018, za volební období 2016-2018 a se zprávou revizní komise.

valna2.jpg

Mezitím uplynulo povinných 30 minut od zahájení a proto jsme přistoupili k samotným volbám. Prostřednictvím pověření k hlasování bylo nakonec odevzdáno 60 platných volebních lístků.

Novou předsedkyní středočeského SKIPu se stala Mgr. Svatomíra Fojtová z Knihovny Jana Drdy Příbram.  Obsazení regionálního výboru se jemně pozměnilo - někteří členové ukončili svoji činnost, noví členové RV zase posílili (nové složení regionálního výboru).

Mezitím přednesl PhDr. Vít Richter svoji přednášku na téma Advokacie knihoven. Dané téma vyvolávalo mnohé otázky a témata k diskuzi.

valna3.jpg

Vyvrcholením programu bylo předání ceny Papilio bibliothecalis. Oceněnou se stala Mgr. Lada Čubová z Městské knihovny Beroun za soustavnou přínosnou činnost v oboru.

valna4.jpg

Na samý závěr dne zazněl apel nové předsedkyně Svatomíry Fojtové pro větší aktivizaci členské základny.

Doporučujeme k přečtení Usnesení valné hromady a Zápis z konání valné hromady.

Fotografie z konání jsou k prohlédnutí na našem účtu na Rajčeti.

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce