Nacházíte se zde: Úvod Regiony 06 Drsný Sever Zápisy Členská schůze 24.2.2011

Členská schůze 24.2.2011

Zápis z členské schůze Skip z 24.2.2011

Zápis z členské schůze regionu SKIP dne 24.2.2011

 

Přítomni: 21 členů, 9 zástupců institucionálních členů, 5 hostů, celkem 35 účastníků

 

Na schůzce zazněly informace o nových webových stránkách SKIP  (stránky regionu 06 se nebudou dále doplňovat, nové informace budou již na společných stránkách v sekci, určené našemu regionu),  nové e-mailové konferenci SKIP, informace o připravované regionální konferenci – paní Martykánová upřesnila, že od rána již funguje i regionální e-mailová konference. Dále bylo informováno o novém způsobu distribuce Bulletinu SKIP – od letošního roku zajišťuje distribuční firma.  Tyto změny proběhly  díky sponzorskému příspěvku firmy Skanska.

Členové se dohodli že se v regionu budou připojovat ke všem akcím, usilujícím o zachování snížené DPH na knihy.

Byla zrekapitulována činnost regionu v roce 2010 a postupně představen a odsouhlasen plán činnosti na rok 2011.  Plánovány jsou tyto akce:

Únor – členská schůze Skip

Březen – krajské kolo Čtenáře roku 2011

Květen – Svět knihy – pro zájemce budou zajištěny vstupenky

Červen – zájezd do knihovny v Lounech + zámek Nový hrad a archeologický skanzen

Září – v sobotu výlet do Míšně – návštěva Muzea porcelánu

Říjen – uspořádáme v rámci týdne knihoven regionální setkání seniorů

Listopad – po vyhlášení grantů ministerstva kultury (VISK, K21) výměna zkušeností s podáváním grantů

Výbor se sejde 3x ročně, Klubko se sejde 2x ročně ? (sl. Šormová nebyla ze zdravotních důvodů přítomna a nemohla upřesnit)

 

Jako další část programu proběhl workshop na téma Čtečky e-knih. Ředitel SVKUL Ing. A. Brožek seznámil přítomné s úskalími, na které je třeba dávat pozor při pořizování čtečky, zdroji elektronických knih. Dále si pak všichni mohli vyzkoušet zacházení s čtečkou.

 

 

Zapsala A. Tománková

 

pozvánka

fotografie

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce