Nacházíte se zde: Úvod Regiony 06 Drsný Sever Zápisy Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva regionu 06 za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011

24. února 2011 se konala v přednáškovém sále Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem členská schůze regionu 06, na které byl odsouhlasen plán činnosti na rok 2011. Součástí schůze byl také workshop na téma Čtečky e-knih – knihovnická budoucnost nebo zkáza?

Knihovny regionu  v průběhu března podle svých možností pořádaly akce v rámci BMČ, v mnoha knihovnách proběhla Noc s Andersenem.

Na akci Čtenář roku jsme spolupracovali s regionem 05,  z našeho regionu se akce účastnily Knihovna Horní Řepčice, Městská knihovna v Chabařovicích,  Městská knihovna v Jiříkově,  Místní lidová knihovna Kostomlaty pod Milešovkou, Knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích, Městská knihovna Štětí a Severočeská knihovna v Ústí nad Labem. Všem vítězům v jednotlivých knihovnách byl předán diplom a malý dárek. Vítězka Ing. Jermanová za kraj byla ze Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, cena za krajské vítězství jí byla předána při besedě s Markétou Baňkovou. Obdržela také drobnou pozornost od zástupkyně krajského úřadu.

12. – 15. května se konal knižní veletrh v Praze, jako každoročně jsme zajistili pro zájemce vstupenky na knižní veletrh – celkem bylo zakoupeno 63 vstupenek.

9. června  jsme uspořádali tématický zájezd  - prohlídka Městské knihovny v Lounech, návštěva zámku Nový Hrad u Jimlína a archeologického skanzenu Březno.  Zájezdu se účastnilo 44 osob.

28. září jsme uspořádali výlet do Míšně – prohlídka míšeňské manufaktury na výrobu porcelánu a prohlídka hradu Albrechtsburg.  Výletu se účastnily 4 osoby.

Knihovny regionu se v rámci svých možností  zapojily do akcí v rámci Týdne knihoven.

12. října  se uskutečnilo v Městské knihovně v Terezíně setkání členů Klubka.

27. října jsme uspořádali regionální setkání knihovníků – seniorů, proběhlo v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem. Zúčastnilo se 12 seniorů.

22. listopadu jsme uspořádali workshop Granty ministerstva kultury a jak na ně, zůčastnilo se 19 knihovnic a knihovníků.

Regionální výbor se sešel 3x,  27. ledna, 19. května a 25. listopadu.

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce