Nacházíte se zde: Úvod Regiony 06 Drsný Sever Zápisy Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva regionu 06 za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012

29. února 2012 se konala v přednáškovém sále Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem členská schůze regionu 06, na které byl odsouhlasen plán činnosti na rok 2012. Součástí schůze byl seminář Mgr. Dagmar Bahnerové Městská knihovna roku 2011 – Městská knihovna Louny

Knihovny regionu  v průběhu března podle svých možností pořádaly akce v rámci BMČ, v mnoha knihovnách proběhla Noc s Andersenem.

Na akci Čtenář roku jsme spolupracovali s regionem 05,  z našeho regionu se akce účastnily pouze Městská knihovna Štětí a  Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem. Vítězka za oba regiony paní Libuše Machová ze Severočeské vědecké knihovny převzala diplom i dárky dne 14. března na slavnostním Večeru v knihovně.

17. – 20. května se konal knižní veletrh v Praze, jako každoročně jsme zajistili pro zájemce vstupenky na knižní veletrh – celkem bylo zakoupeno 64 vstupenek.

7. června  jsme uspořádali tématický zájezd  Jak to dělají jinde aneb Cesta za inspirací Navštívili jsme Městskou knihovnu v Novém Strašecí, Městskou knihovnu v Žatci a Středočeskou vědeckou knihovnu v Kladně. Součástí tématického zájezdu byla také prohlídka hradu Křivoklát. Zájezdu se účastnilo celkem 37 osob.

19. září jsme ve spolupráci se Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí nad Labem uspořádali seminář Trénování paměti - praktická ukázka a vyzkoušení mnemotechnik, který vedla ing. Dana Steinová a Mgr. Marcela Güttnerová.

Knihovny regionu se v rámci svých možností  zapojily do akcí v rámci Týdne knihoven.

24. října  se uskutečnilo v Knihovně K.H. Máchy v Litoměřicích setkání členů Klubka

Regionální výbor se sešel 2x,  20. ledna a 6. prosince.

 

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce