Nacházíte se zde: Úvod Regiony 06 Drsný Sever Zápisy Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014

26. února 2014 proběhla v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem členská schůze regionu 06. Její součástí byla odborná přednáška pana profesora Jiřího Trávníčka – Češi jako čtenáři – nad třetím statistickým průzkumem čtenářů a čtení.

Knihovny regionu  v průběhu března podle svých možností pořádaly akce v rámci BMČ, v mnoha knihovnách proběhla Noc s Andersenem.

Na akci Čtenář roku jsme spolupracovali s regionem 05, z tohoto regionu byl i vítěz za ústecký kraj, předání ceny tedy v tomto roce zajišťoval region 05.

7. května jsme ve spolupráci se Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí nad Labem uspořádali seminář na téma Uživatelé s mentálním postižením v knihovně – přednášela Mgr. Eva Cerniňáková.

15. – 18. května se konal knižní veletrh v Praze, jako každoročně jsme zajistili pro zájemce vstupenky na knižní veletrh – celkem bylo zakoupeno 51 vstupenek.

11. června jsme uspořádali tématický zájezd – na programu byla prohlídka Knihovny města Hradce Králové a Krajské knihovny v Pardubicích.  Zájezdu se účastnilo 19 osob.

28. září jsme uspořádali výlet do knihovny v Lovosicích – proběhl zde Den otevřených dveří v nově zrekonstruované Pfannschmidtově vile.  Tato budova bude sloužit Městské knihovně v Lovosicích a zároveň informačnímu centru. Velkorysou rekonstrukci provedlo město Lovosice na vlastní náklady. Do opravené a již částečně vybavené budovy se přišla podívat značná část lovosické veřejnosti.  Zvídavých knihovnic se zde sešlo celkem 8.

Knihovny regionu se v rámci svých možností  zapojily do akcí v rámci Týdne knihoven.

29. listopadu se některé knihovny regionu připojily k celostátní akci Den pro dětskou knihu.

Regionální výbor se v roce 2014 sešel 2x,  Klubko 1x

Zapsala A. Tománková

2. 12. 2014

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce