Nacházíte se zde: Úvod Regiony 07 Liberecký region Cena Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje roku

Cena Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje roku 2017

Regionální organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků Libereckého kraje již pošesté udělovala ocenění nejlepším knihovnicím / knihovníkům, kteří v uplynulém období dosáhli výjimečných výsledků v knihovnách Libereckého kraje, realizovali zajímavou aktivitu nebo se trvale věnovali činnostem, které přispěly k rozvoji obce nebo knihovnictví samotného.  Cílem a smyslem tohoto projektu je upozornit veřejnost na osobnosti, které za těmito aktivitami stojí a poděkovat jim za jejich práci.  Soutěž byla opět vyhlášena ve dvou kategoriích – Knihovník / Knihovnice rokuCeloživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji. Návrhy zasílali především knihovníci, nechyběly ani hlasy starostů jednotlivých obcí, kteří ukázali, že si dobré práce v knihovnách váží.

Na Setkání knihovníků Libereckého kraje dne 5. 12. 2017 převzala z rukou paní radní pro řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu ing. Květy Vinklátové, ředitelky KVK v Liberci Mgr. Blanky Konvalinkové a předsedkyně Regionální organizace SKIP PhDr. Dany Kroulíkové

Cenu Knihovnice roku 2017

Šárka Kalferstová

z Místní knihovny ve Svijanech

Cenu Knihovnice roku 2017 za celoživotní přínos knihovnictví Libereckého kraje

Miroslava Kohoutová

z Místní lidové knihovny v Dětřichově

Jaroslava Starcová

z Krajské vědecké knihovny v Liberci

 

Seznam nominovaných (kromě oceněných):

  • Ing. Helena Soukupová a Ludmila Tauchmanová (Obecní knihovna Studenec),
  • Ing. Hana Raisiglová (Krajská vědecká knihovna v Liberci)


Celý článek pro tisk

Informace a fotogalerie ze Setkání knihovníků Libereckého kraje 5. 12. 2017

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce