Nacházíte se zde: Úvod Tisk a média Tiskové zprávy Archiv SKANSKA podporuje SKIP

SKANSKA podporuje SKIP

— Kategorie:

SKANSKASkanska se jako první velká stavební společnost rozhodla podpořit rozvoj knihovnictví v České republice. Důkazem je smlouva o spolupráci na rok 2010, kterou ve středu 19. května podepsali ing. Dan Ťok, generální ředitel a předseda představenstva akciové společnosti Skanska, a PhDr. Vít Richter, předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Smlouva byla podepsána v Klubovně Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí s tím, že obě strany plánují dlouhodobou spolupráci.

"Své sponzoringové aktivity zaměřuje Skanska do tří základních linií, kterými jsou bezpečnost, ochrana přírody  a vzdělávání. Spolupráce se Svazem knihovníků a informačních pracovníků do této strategie přesně zapadá," komentoval vznik dohody Dan Ťok.

V rámci uzavřené smlouvy Skanska finančně podpoří již existující projekty českých knihoven (mj. Noc s Andersenem, aktivity podporující rozvoj čtenářských dovedností a vztah ke knihám a četbě), vedle toho vzniknou i projekty zcela nové. V letošním roce bude především vyhlášena a poprvé předána cena společnosti Skanska v nové kategorii jinak již tradičního vyhlašování cen Knihovna roku. Bude to cena zaměřená na ocenění nejlepší městské knihovny. Výkony soutěžících knihoven budou porovnávány metodou benchmarkingu. Dalším důležitým kritériem hodnocení bude interiér a budova knihovny. Na podporu a motivaci mladých pracovníků knihoven bude také vyhlášena cena "Skokan roku", pomocí které budou oceněny zajímavé projekty studentů a pracovníků knihoven do 35 let. Připravuje se také reklamní kampaň na podporu četby a knihoven.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) je dobrovolnou profesní a stavovskou organizací knihovníků a informačních pracovníků, která má charakter občanského sdružení. Posláním SKIP je usilovat o soustavné zvyšování úrovně knihovnické a informační práce a s tím spojené prestiže oboru a o to, aby ze strany státu, zřizovatelů knihoven a informačních institucí byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost.

Skanska je čtvrtou největší developerskou a stavební skupinou na světě. V České republice působí od poloviny devadesátých let, je součástí světového koncernu Skanska se sídlem ve Švédsku. Základním předmětem činnosti jsou všechny obory stavebnictví, vývoj a prodej vlastních bytových a komerčních projektů, správa majetku a související služby.

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce