Členské příspěvky SKIP

Níže uvedené částky jsou platné od 1. 1. 2020. Členské příspěvky individuálních i kolektivních členů se vždy hradí na účet konkrétní regionální organizace.

Individuální člen

Typ příspěvku Výše příspěvku

Plný členský příspěvek

400 Kč

Snížený členský příspěvek:

  • senior (tj. ten, kdo získal nárok na starobní důchod),
  • nositel průkazu ZTP,
  • student,
  • člen na rodičovské dovolené a
  • člen, který není výdělečně činný

200 Kč

Příspěvek seniorů starších 80 let

dobrovolná

Členský příspěvek individuálních členů SKIP se stanovuje jako minimální. Člen SKIP  může dobrovolně uhradit vyšší příspěvek jako výraz osobní podpory činnosti SKIP. Výše příspěvku není omezena.

Institucionální člen

Počet zaměstnanců

Výše příspěvku

do 1 zaměstnance

550 Kč

2–5 zaměstnanců

1 100 Kč

6–10 zaměstnanců

2 050 Kč

11–20 zaměstnanců

3 000 Kč

21–50 zaměstnanců

4 900 Kč

51–100 zaměstnanců

9 500 Kč

nad 100 zaměstnanců

16 200 Kč

Zaměstnanec = přepočtený úvazek.

Dělení vybraných příspěvků mezi výkonným výborem SKIP a regiony

Dělení probíhá podle klíče:

  • výkonný výbor SKIP: 60 %
  • regiony: 40 %

Schváleno 10. valnou hromadou SKIP 13. 6. 2019 v Praze.