Sekce veřejných knihoven

Hlavní cíle sekce:

  • prosazovat významnou roli veřejných knihoven v občanské společnosti a zdůrazňovat jejich možnosti při poskytování a ověřování informací;
  • aktivně spolupracovat při řešení aktuálních problémů profese;
  • sledovat vývoj oborové a příbuzné legislativy a aktivně se podílet na jejím vývoji;
  • prosazovat zájmy veřejných knihoven při přípravě dotačních titulů;
  • pravidelně seznamovat pracovníky veřejných knihoven s aktuálními trendy (mj. prostřednictvím Knihovnické dílny, Workshopu pro metodiky knihoven a semináře Co venkovské knihovny umějí a mohou);
  • aktivně prosazovat dodržování oborových standardů a metodických pokynů ve veřejných knihovnách;
  • hledat  a vytvářet možnosti permanentního odborného vzdělávání pracovníků veřejných knihoven;
  • rozvíjet kreativitu a tvořivost v knihovnách;
  • podporovat dobrovolnictví v knihovnách;
  • napomáhat rozvoji malých knihoven a jejich přerodu v komunitní centra, zviditelňovat nejlepší z nich, spolupracovat s MK ČR při soutěži Knihovna roku, a to především v kategorii „základní knihovna“.