V tomto přehledu najdete akce financované Ministerstvem kultury prostřednictvím dotačního programu VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků.

Katedra informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Katedra informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Knihovna Jiřího Mahena

Knihovna Ústeckého kraje (dříve Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem)

Knihovnický institut Národní knihovny ČR

Krajská knihovna Karlovy Vary

Městská knihovna Tišnov

Městská knihovna v Praze

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace

Národní technická knihovna

Národní technická knihovna

Regionální knihovna Karviná

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje