V tomto přehledu najdete akce financované Ministerstvem kultury prostřednictvím dotačního programu VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků.

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Městská knihovna Tišnov

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Knihovnický institut Národní knihovny ČR

Katedra informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích