V tomto přehledu najdete akce financované Ministerstvem kultury prostřednictvím dotačního programu VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků.

Katedra informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Knihovna Jiřího Mahena

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Městská knihovna Tišnov

Městská knihovna v Praze

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Regionální knihovna Karviná