Pedagogické minimum pro knihovníky

Typ akce
seminář
Určená zejména pro
dětská oddělení
Určená zejména pro instituce
městské a místní knihovny
Určená pro úroveň
začátečníci

Charakteristika/anotace akce nebo program

Cílem dvoudenního kurzu je seznámit účastníky s "minimem" z pedagogiky a didaktiky, které jim pomůže při vzdělávání v knihovnách, zejména při práci s dětmi a mládeží, a při realizaci informačních lekcí. Základní pojmy a trendy současného vzdělávání budou představeny jak teoreticky, tak zejména prakticky. Účastníci budou během kurzu aktivní, získají i výstupy přímo pro své informační lekce. Součástí kurzu bude sdílení příkladů dobré praxe z knihovnických akcí i přímo ze školní výuky a seminářů realizovaných v knihovnách.

Termín

8. 3. 2022 09:00 – 8. 3. 2022 14:30

Akce pokračuje ve dnech

15. 3. 2022
Místo konání akce

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Gen. Klapálka 1641
27201 Kladno
Česko

Bližší určení místa
Online v Zoom. 
Kraj
Středočeský kraj
Termín pro přihlášky k účasti
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
30

Poznámka

V případě přidělení dotace se vzdělávací akce uskuteční s podporou Ministerstva kultury ČR - dotační podprogram VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků a s podporou Sdružení knihoven ČR, jehož je SVK v Kladně členem.

Kontaktní osoba
Eva Šenfeldová
E-mail
Telefon
+420 721 632 373
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
VISK 2