Proč být členem SKIP

Všem členům SKIP nabízíme:

 • možnost zapojit se do celostátních i regionálních projektů SKIP;
 • účast na řadě vzdělávacích akcí organizovaných spolkem s výraznou slevou;
 • možnost být členem našich elektronických konferencí;
 • zprostředkování kontaktů na významné odborníky různých specializací;
 • možnost stát se členem odborných orgánů SKIP podle svého profesního zaměření a odborného zájmu;
 • zprostředkování studijních pobytů do knihoven v zahraničí;
 • možnost prosazovat své profesní a odborné záměry po spolkové linii a na základě osobních vztahů;
 • publikovat v Bulletinu SKIP.

Institucionální členové SKIP:

SKIP:

 • je partnerem tam, kde druhá strana požaduje garanci za celý obor (státní správa a samospráva, kulturní tripartita, sponzoři, média);
 • organizuje řadu celostátních aktivit (např. Březen – měsíc čtenářů, Týden knihoven nebo Noc s Andersenem);
 • organizuje rozsáhlé projekty na podporu čtenářské gramotnosti (např. S knížkou do života (Bookstart), Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, Co nebylo v učebnici, Kde končí svět nebo Lovci perel);
 • iniciuje a prosazuje vznik dotačních programů, ze kterých dlouhodobě profituje podstatná většina knihoven (díky SKIP vznikl např. dotační program VISK – Veřejné informační služby knihoven);
 • s kolektivními správci autorských práv vyjednává o lepších podmínkách pro knihovny;
 • zásadní měrou se zasazuje o novelizaci knihovní legislativy a zakotvení alespoň části principů, které požadují knihovny např. ohledně autorského zákona;
 • věnuje se oceňování knihoven a jejich pracovníků (uděluje např. Cenu českých knihovníků a ocenění Městská knihovna roku a MARK);
 • prosazuje lepší principy v katalogu prací pro knihovníky;
 • je odborným připomínkovým místem pro legislativní změny a jejich dopad na knihovny;
 • hájí zájmy knihoven a knihovníků v Parlamentu a na vládní úrovni a lobbuje na všech úrovních veřejné správy;
 • v široké míře podporuje odborné knihovnické školství osobní pomocí jednotlivých expertů při řešení konkrétních úkolů (osnovy odborných předmětů, příprava skript a audiovizuálních pomůcek, přednášky, nabídka účasti při vzdělávacích aktivitách, obhajobách bakalářských resp. diplomových prací);
 • má nezastupitelné místo v organizaci celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven;
 • je členem mezinárodních organizací IFLA a EBLIDA.

Přidejte se k nám

SKIP formují a vytvářejí jeho členové, ať již individuální nebo kolektivní. Nejste-li zatím přihlášeni do SKIP, zvažte, zda to nezměníte (přihlásit se můžete online). Členství vám přinese možnost aktivního profesního rozvoje, přispěje ke zlepšení činnosti vaší instituce a vy tím zároveň přispějete k rozvoji českého knihovnictví jako celku.