Klub školních knihoven

Hlavní cíle klubu:

  • všestranně podporovat a rozvíjet rozvoj knihoven mateřských, základních a středních škol;
  • podporovat rozvoj specifických rolí školní knihovny v rozvoji informační a čtenářské gramotnosti žáků;
  • motivovat, inspirovat a odborně vzdělávat pracovníky školních knihoven;
  • vzájemně spolupracovat a sdílet dobrou praxi v oblasti provozu školních knihoven;
  • propojovat aktivity školních knihoven s aktivitami na podporu čtenářské gramotnosti jiných sekcí a klubů SKIP;
  • iniciovat a organizovat celostátní akce a projekty se zaměřením na žáky a pedagogické pracovníky škol;
  • propagovat kvalitní literaturu pro děti a mládež, vhodnou pro naplňování vzdělávacích cílů škol.