Akce Termín Pořadatel
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2022 SKIP
Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství XI. Městská knihovna v Přerově
Chceme dětem číst 14 aneb Cesta pohádkovým světem Knihovna Jiřího Mahena
Bibliotheca Academica 2022 Asociace knihoven vysokých škol ČR
Vestonia - Renesanční Sapfó a její doba Knihovna Oblastního muzea a galerie v Mostě
Efektivní práce s účtem Google, aneb, Jak být IN knihovníkem Krajská knihovna Karlovy Vary
Co venkovské knihovny umějí a mohou XVIII. SKIP – Sekce veřejných knihoven
46. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG Knihovnická komise AMG
Malé podzimní setkání ve Stachách SKIP – 03 Jihočeský region
Natáčení a střih v moderní aplikaci DaVinci Resolve Krajská knihovna Karlovy Vary
Knihovny současnosti 2022 Sdružení knihoven ČR
3D tisk pro začátečníky Městská knihovna v Praze
Setkání knihovnických seniorů v Plzni SKIP – 04 Plzeňský region
Tajemství knih - výstava Národní knihovna ČR
Funkční (Ne)gramotnost aneb jak pracovat s informacemi Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Rešerše - elektronické zdroje Městská knihovna v Praze
E-knihy Městská knihovna v Praze
Trendy na sociálních sítích Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Mediální výchova 21. století pro knihovníky Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Organizace a metodika akcí pro rodiče s dětmi v rámci projektu S knížkou do života s Marikou Zadembskou SKIP – 06 Drsný Sever
Pojďte, děti, budeme číst s porozuměním 2022 Knihovna Jiřího Mahena
Online komunikace pro začátečníky Městská knihovna v Praze
Legenda BN SKIP – 08 Východočeský region
Google aplikace Městská knihovna v Praze
Obrázkové databáze a aplikace pro interakci a sdílení - Webové aplikace a jejich využití (nejen) pro lekce IV v knihovnách Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
3D tisk pro začátečníky Městská knihovna v Praze
Efektivní komunikace s cizinci SKIP – 01 Praha
Bylinkování v muzejní knihovně Knihovna Oblastního muzea a galerie v Mostě
Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Online komunikace pro začátečníky Městská knihovna v Praze
Jak na dotazníky a další nástroje / ON-LINE Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
E-knihy, e-výpůjčky a další digitální dokumenty
Myšlenkové mapy Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Google aplikace Městská knihovna v Praze
MS Excel - nástavba
Digitální vzdělávání s Ozoboty Městská knihovna v Praze
Video aplikace - Webové aplikace a jejich využití (nejen) pro lekce IV v knihovnách Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Netradiční služby knihoven Krajská knihovna Karlovy Vary
Katalogizace starých tisků podle pravidel MARC 21/RDA Krajská vědecká knihovna v Liberci
Svět knihy Praha 2022 pro členy SKIP Praha SKIP – 01 Praha
Zájezd na veletrh Svět knihy 2022 SKIP – 04 Plzeňský region
Role knihoven v integraci nově příchozích z Ukrajiny VII.: Děti a emoce SKIP
Katalogizace podle pravidel RDA Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Tvorba grafiky pomocí programu Canva
Knihovny.cz - Centrální portál českých knihoven Vědecká knihovna v Olomouci
Rešerše - elektronické zdroje Městská knihovna v Praze
11. valná hromada SKIP spojená s odbornou konferencí Architektura knihoven SKIP
E-knihy Městská knihovna v Praze
Audio aplikace - Webové aplikace a jejich využití (nejen) pro lekce IV v knihovnách Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Jak učit seniory psát Wikipedii Wikimedia ČR
Zájezd na VH SKIP do Ostravy SKIP – 02 Středočeský region
ČteFesTí InspiroMat Knihovna Třinec
Kurz focení mobilem Krajská knihovna Karlovy Vary
Možnosti využití kancelářských aplikací Google Krajská vědecká knihovna v Liberci
MS PowerPoint Krajská knihovna v Pardubicích
Základy práce s digitálními knihovnami Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Jak správně prezentovat Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Makerspace a technické vzdělávání v knihovnách Moravská zemská knihovna v Brně
Rešerše - elektronické zdroje Městská knihovna v Praze
Konference "Podpora zaměstnaneckého rozvoje v knihovnách a dalších kulturních institucích" SKIP
Člověk vs. média Krajská knihovna v Pardubicích
Letem světem knihovního Instagramu Krajská vědecká knihovna v Liberci
Digitální vzdělávání s Ozoboty Městská knihovna v Praze
Práce s programem Excel pro pokročilé Krajská vědecká knihovna v Liberci
Jednání Sekce veřejných knihoven SKIP
Role knihoven v integraci nově příchozích z Ukrajiny VI: Ukrajinská literatura SKIP
Základy práce s kamerou Městská knihovna v Praze
Knihovny.cz Národní technická knihovna
Canva: jednoduchý grafický nástroj Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Jak správně vytvořit metodiku k vzdělávací lekci pro děti a mládež 2 Knihovna Jiřího Mahena
MS Word Krajská knihovna v Pardubicích
Textový editor Word - čtyřdenní kurz Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Jak správně vytvořit metodiku k vzdělávací lekci pro děti a mládež 1 Knihovna Jiřího Mahena
Kodex 1085 - rukopis zblízka SKIP – 01 Praha
Mediální vzdělávání a ověřování informací pro knihovny Krajská vědecká knihovna v Liberci
Nástroje pro on-line vzdělávání Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
E- knihy
Program Zoom Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Grafika pro sociální sítě (teorie + praktické využívání open source nástrojů) Národní technická knihovna
X. Národní seminář informačního vzdělávání Katedra informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Workshop psaní Wikipedie Wikimedia ČR
Online káva s předsedou SKIP (květen 2022) SKIP
#1Lib1Ref open hour pro knihovníky - přidejte citaci s naší podporou Wikimedia ČR
Propojování autorit a Wikidat SKIP – 01 Praha
Seminář knihoven paměťových institucí Jihomoravského kraje Moravská zemská knihovna v Brně
Základy práce s kamerou
Literární Šumava 2022 SKIP – 03 Jihočeský region
České překlady současné japonské beletrie a korejské prózy Moravská zemská knihovna v Brně
SONS a knihovny SKIP
Jak na prostory knihoven - Praha Moravská zemská knihovna v Brně
Elektronické zdroje pro tvorbu rodokmenu Vědecká knihovna v Olomouci
Online komunikace pro začátečníky
Osobnosti Českého ráje SKIP – 08 Východočeský region
Mapy online ve službách veřejné knihovny Krajská knihovna v Pardubicích
Programy pro on-line komunikaci a vzdělávání Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Program Shotcut Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
#1Lib1Ref - Přidejte jednu citaci na Wikipedii Wikimedia ČR
Role knihoven v integraci nově příchozích z Ukrajiny V: Zaměstnávání SKIP
Virtuální realita v knihovně Krajská knihovna Karlovy Vary
Online komunikace pro začátečníky
Diskuzní seminář pro krajské metodiky Knihovnický institut Národní knihovny ČR
3D tisk pro začátečníky Městská knihovna v Praze
Základy Wikipedie (nejen) pro knihovníky Wikimedia ČR
Strategie do knihovny – strašák, nebo pomocník? Sdružení knihoven ČR
Práce s programem Excel pro mírně pokročilé Krajská vědecká knihovna v Liberci
Canva 2.0 / ON-LINE Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Role knihoven v integraci nově příchozích z Ukrajiny IV: Současná ruská propaganda a jak ji odhalovat SKIP
Jak na prostory knihoven - Ostrava Moravská zemská knihovna v Brně
Mediální gramotnost pro knihovníky Krajská knihovna Karlovy Vary
Tvorba infografiky Krajská knihovna v Pardubicích
Digitální knihovna - DNNT Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Ochutnávka metod kritického myšlení při četbě knížky pro děti Moravská zemská knihovna v Brně
Studijní cesta za knihovnymi a zajímavostmi Vysočiny SKIP – 03 Jihočeský region
Marketing na Facebooku Krajská knihovna Karlovy Vary
Setkávání a vzdělávání pomocí online nástrojů Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Bylinkování v muzejní knihovně Knihovna Oblastního muzea a galerie v Mostě
Role knihoven v integraci nově příchozích z Ukrajiny III: Čtenáři knihoven SKIP
Vytváříme a sdílíme Google dokumenty a Google kalendáře Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
První pomoc pro duševní zdraví - online SKIP – 01 Praha
E-knihy
Současná česká próza Krajská knihovna v Pardubicích
Online káva s předsedou SKIP (duben 2022) SKIP
Hrátky s pamětí Krajská knihovna Vysočiny
Facebook pro mírně pokročilé
Práce s digitální fotografií v programu GIMP Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
OKnA 2022 - Soutěžní přehlídka O Knihovnických Aktivitách SKIP – Klub dětských knihoven
Knihovnické kurzy dle NSK Knihovnický institut Národní knihovny ČR
Mediální vzdělávání a ověřování informací pro knihovny Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Rozvoj manažerských kompetencí - Praha SKIP
Velikonoční jarmark 2022 v Klementinu Národní knihovna ČR
Elektronické zdroje vhodné k tvorbě rodokmenu Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Základy 3D tisku Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Role knihoven v integraci nově příchozích z Ukrajiny II: Jazyk SKIP
WEBINÁŘ: Mezi mlýnskými kameny aneb jsem malým šéfem! Krajská knihovna Vysočiny
Jak na prostory knihoven - Brno Moravská zemská knihovna v Brně
Rozvoj manažerských kompetencí - Brno SKIP
Valná hromada Karlovarského regionu SKIP SKIP – 11 Karlovarský region
Náročné situace v práci knihovníka/knihovnice v praxi SKIP – 04 Plzeňský region
Jak zapojit knihovnu do využívání služby NDK-DNNT Moravská zemská knihovna v Brně
Čtením a psaním ke kritickému myšlení Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
(Nejen) dětský knihovník a dětský uživatel v průmyslu 4.0 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Citakon 2022 citace.com
RVH SKIP 02 - Střední Čechy SKIP – 02 Středočeský region
Zvukové knihy v roce 2022 Městská knihovna v Třebíči
Úvod do biblioterapie a její využití v praxi Krajská knihovna v Pardubicích
Náročné situace v práci knihovníka/knihovnice v praxi SKIP – 04 Plzeňský region
CovidCON 2021 Sdružení knihoven ČR
Role knihoven v integraci nově příchozích z Ukrajiny I: Vhled do problematiky SKIP
Canva - flow / on-line Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Efektivní práce v programu MS Excel Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Kybernetická bezpečnost přeložená do lidštiny Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Regionální valná hromada SKIP 01 Praha 2022 SKIP – 01 Praha
Problém umělecké kvality v knižní tvorbě pro děti a mládež Krajská knihovna v Pardubicích
Online káva s předsedou SKIP (březen 2022) SKIP
Současnost literatury pro děti a mládež 2022 Krajská vědecká knihovna v Liberci
Regionální valná hromada SKIP – 04 Plzeňský region
RVH SKIP 04 Plzeňský kraj
Jednání regionálního výboru SKIP Libereckého kraje SKIP – 07 Liberecký region
Regionální valná hromada SKIP 10 Opava 2022 SKIP – 10 Region Moravskoslezského a Olomouckého kraje
Art Movement - komentovaná prohlídka SKIP – 01 Praha
RVH SKIP 08 Východní Čechy SKIP – 08 Východočeský region
Projektový a procesní management / ON-LINE Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Máte správné informace? workshopy pro knihovníky
Pedagogické minimum pro knihovníky Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Seminář o literárních žánrech Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Máte správné informace? online konference Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
RVH SKIP 06 Drsný Sever SKIP – 06 Drsný Sever
Online káva s předsedou SKIP (únor 2022) SKIP
Windows 10 a novinky v oblasti informačních technologií Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Setkání Klubka SKIP 10 SKIP – 10 Region Moravskoslezského a Olomouckého kraje
Office 365 - KURZ OBSAZEN Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Konference Kniha ve 21. století 2022 Slezská univerzita v Opavě
Digitální knihovna Kramerius - pokročilí Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Náročné situace v práci knihovníka/knihovnice SKIP – 04 Plzeňský region
Digitální knihovna Kramerius - začátečníci Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Náročné situace v práci knihovníka/knihovnice SKIP – 04 Plzeňský region
Funkční (Ne)gramotnost aneb jak pracovat s informacemi Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Video postprodukce Městská knihovna Tišnov
Mezinárodní online konference Udržitelnost v knihovnách 2021 Udržitelnost v knihovnách
Online školení Sociální sítě pro pokročilé Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Digitální grafika – jak na plakáty, letáky Městská knihovna Tišnov
Cloudové aplikace - spolupráce a sdílení / ON-LINE / dvoudenní kurz Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Britská detektivka Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Kolegium SKIP Velká Morava
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2021 SKIP
Marketing na Facebooku pro pokročilé Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Myšlenkové mapy - jak je využít co nejlépe Krajská knihovna v Pardubicích
Tvorba jednoduchých animací Krajská knihovna v Pardubicích
Bezpečnost v online prostředí
Příprava a tvorba interaktivních materiálů Krajská knihovna v Pardubicích
Využití webových aplikací v informačním vzdělávání Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Informační a rešeršní podpora knihoven v práci se školami Krajská knihovna Karlovy Vary
Digitální knihovna Kramerius II Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Spolupráce a výměna informací na internetu Krajská knihovna v Pardubicích
Inkscape - vektorová grafika pro začátečníky
Královéhradecká knihovnická konference 2021 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Bezpečnost v online prostředí
Bezpečnost v online prostředí
Excel pro mírně pokročilé Krajská knihovna Karlovy Vary
Digitální grafika – zpracování fotografií Městská knihovna Tišnov
Inkscape - vektorová grafika pro začátečníky
Koncepce rozvoje knihoven - dokument vs. praxe Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Word pro pokročilé Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Canva: jednoduchý grafický nástroj Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Virtuální realita pro knihovny, zábavné i vzdělávací programy Krajská knihovna Vysočiny
(Ne)tradiční prezentace Národní lékařská knihovna
Otevřená data v knihovnictví SKIP – 01 Praha
Stylistika a pravopis písemné komunikace Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Současná literatura pro děti a mládež a její vliv na rozvoj čtenářství X. Městská knihovna v Přerově
Facebook pro (mírně) pokročilé Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Využití webových aplikací v informačním vzdělávání Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Pozvánka na webinář Úvod do programování v Pythonu
Pedagogické minimum pro knihovníky Krajská vědecká knihovna v Liberci
Publikujte beze studu aneb Práce v MS Word pro pokročilé Krajská knihovna Karlovy Vary
Volně dostupné online nástroje pro sdílení a organizaci informací Krajská vědecká knihovna v Liberci
Práce s kamerou Městská knihovna Tišnov
Práce s tabletem Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
(loutko) HERCEM na vlastní kůži SKIP – 10 Region Moravskoslezského a Olomouckého kraje
Jak na dotazníky? Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Jak v knihovnách budovat a úspěšně provozovat maker space a jak uspět se žádostí o dotaci ve VISK 3 SKIP – Zaměstnavatelská sekce
Word v knihovnické praxi Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Medicínské informace pro knihovníky 2021: Vyhledávání ve vybraných domácích i zahraničních databázích Národní lékařská knihovna
Bibliotheca Academica 2021 Asociace knihoven vysokých škol ČR
Knihovnická dílna 2021 SKIP – Sekce veřejných knihoven
Informační a rešeršní podpora knihoven v práci se školami Krajská vědecká knihovna v Liberci
Pozvánka na webinář Analytické nástroje Národní technická knihovna
Bezpečné používání informačních technologií Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Informace státní a veřejné správy na internetu Krajská knihovna v Pardubicích
Základy práce s tabletem iPad Krajská vědecká knihovna v Liberci
Reportážní fotografie Městská knihovna Tišnov
Chceme dětem číst 13 aneb Fenomény současné literatury pro děti a mládež Knihovna Jiřího Mahena
Výměna zkušeností na úseku práce s dospělými Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Grafika pro negrafiky II. Krajská knihovna Karlovy Vary
Základní české elektronické informační zdroje Moravská zemská knihovna v Brně
Pořádání vzdělávacích akcí v online prostředí Krajská knihovna v Pardubicích
Pozvánka na webinář Otevřená věda a Citizen Science
MS Office 2019 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Mimořádné situace a jejich řešení Krajská knihovna Vysočiny
Funkční (NE)gramotnost aneb Jak pracovat s informacemi Krajská knihovna Karlovy Vary
VII. workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven SKIP – Sekce veřejných knihoven
Open Source Systémy Národní technická knihovna
Fotografie v architektuře Městská knihovna Tišnov
Tvorba grafiky pomocí programu Canva Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Pořádání vzdělávacích akcí v online prostředí Krajská knihovna v Pardubicích
Monasteria abolita Klášter Želiv
Prezentační dovednosti Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Získej Národní technická knihovna
Učící knihovník Krajská knihovna Vysočiny
Práce v grafickém programu Canva pro mírně pokročilé Krajská vědecká knihovna v Liberci
Jak si vytvořit formulář, dotazník Krajská knihovna Karlovy Vary
Sociální sítě a jejich využití při propagaci služeb a šíření informací, II. část Národní technická knihovna
Literární Šumava 2021 SKIP – 04 Plzeňský region
Pedagogické minimum pro knihovníky Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Programy pro online komunikaci Městská knihovna v Praze
Digitální knihovna Kramerius I Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Svět knihy Praha 2021 SKIP – 07 Liberecký region
Institucionální přihlášení (Shibboleth) u elektronických informačních zdrojů Národní technická knihovna
Programy pro online komunikaci Městská knihovna v Praze
Setkávání a vzdělávání pomocí online nástrojů Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Dotazník spokojenosti se službami knihovny Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
45. seminář knihovníků muzeí a galerií Knihovnická komise AMG
Hrátky s pamětí SKIP – Sekce knihovníků – trenérů paměti
Základy komunikace – pro knihovníky z malých obcí Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Co venkovské knihovny umějí a mohou 2021 SKIP – Sekce veřejných knihoven
Mladí v hledí knihoven Knihovna Třinec
Výroční zasedání ČNS IAML a seminář Hudební skladatelé a Brno ve 20. století Knihovna Jiřího Mahena
Knihovník v přímých službách Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Programy pro online komunikaci Městská knihovna v Praze
Prezentační dovednosti pro 21. století Národní technická knihovna