Akce Termín Pořadatel
Kniha ve 21. století Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace
Návštěva expozice Lidé a peníze v České národní bance SKIP – 01 Praha
Autorský zákon - po novelizaci od 5.1.2023 Městská knihovna v Praze
Práce s publikem - proměny publika, veřejný prostor Městská knihovna v Praze
Etiketa a normy v písemném styku = Seznámení s CI (Corporate Identity) Krajská knihovna Karlovy Vary
Komunikace napříč generacemi s prvky Age managementu Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Návštěva divadelního představení Nebezpečné známosti SKIP – 01 Praha
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2023 SKIP
Práce se zdroji, evaluace Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod
SEO pro lajky Krajská knihovna Karlovy Vary
Nástroj AI Národní technická knihovna
Regionální funkce knihoven 2023 Sekce SDRUK pro regionální funkce
Videokolekce, audioknihy, e-knihy II. Národní technická knihovna
Jak správně prezentovat Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Kritické myšlení III. Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod
Řízení projektů, prototypování a podnikavost Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Multifunkční knihovna v obci - jak ji uspořádat a vybavit Moravská zemská knihovna v Brně
Videokolekce, audioknihy, e-knihy I. Národní technická knihovna
Tradované omyly o první světové válce Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod
Umělá inteligence a virtuální realita Městská knihovna v Praze
E-knihy v knihovnách, informace, tipy, příklady Moravská zemská knihovna v Brně
Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství XII. Městská knihovna v Přerově
Seminář k podprogramům VISK 4/VISK 7
Roboti a virtuální realita v knihovně Krajská knihovna v Pardubicích
Kritické myšlení II. Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod
Pojem digitální identita v rámci elektronické komunikace Národní technická knihovna
Knihovnická dílna - mediální gramotnost a kybernetická bezpečnost dětí II SKIP – 07 Liberecký region
Efektivní práce s účtem Google aneb Jak být IN knihovníkem Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Efektivní práce s účtem Google, aneb, Jak být IN knihovníkem Krajská knihovna Karlovy Vary
Zásady bezpečnosti při práci s moderními technologiemi Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
XML – základní kurz Městská knihovna v Praze
Knihovnická dílna 2023 SKIP – Sekce veřejných knihoven
Karel Hlaváček a česká dekadence Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod
Canva a sociální sítě Národní technická knihovna
Kurz opravy poškozených knižních vazeb Krajská knihovna v Pardubicích
Základní otázky kyberbezpečnosti Městská knihovna v Praze
Bibliotheca academica 2023 Asociace knihoven vysokých škol ČR
Netradiční služby knihoven Krajská knihovna Karlovy Vary
Péče o knihovní fond Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Lektorská akademie SEFTE Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Mediální vzdělávání knihovníků Regionální knihovna Karviná
Jak školit mediální výchovu SKIP – 10 Region Moravskoslezského a Olomouckého kraje
Kritické myšlení I. Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod
Prezentační dovednosti Krajská knihovna v Pardubicích
Interaktivní programy pro děti o technickém a digitálním světě kolem nás SKIP – Sekce veřejných knihoven
CASLIN 2023 Krajská knihovna v Pardubicích
Efektivní komunikace Městská knihovna v Praze
Konfliktní a krizová komunikace na pracovišti Krajská knihovna Karlovy Vary
Mladí v hledí knihoven Knihovna Třinec
Bezpečné chování v kyberprostoru Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Pedagogické minimum pro knihovníky pro děti a mládež Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Současnost literatury pro děti a mládež 2023 Krajská vědecká knihovna v Liberci
Výroční zasedání ČNS IAML a seminář Hudba 20. století v Pardubickém kraji. Krajská knihovna v Pardubicích
Wordpress pro mírně pokročilé Národní technická knihovna
AI prakticky pro kreativce a pracovníky kultury Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Tvorba webových stránek pomocí šablony Webnode Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Open Science Week 2023 Asociace knihoven vysokých škol ČR
Neučte blbě aneb lektorské dovednosti pro začátečníky Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Tvoření ve Mlýně SKIP – Klub tvořivých knihovníků
Jak učit informační a mediální gramotnost Krajská knihovna Karlovy Vary
Rétorická klouzačka Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Výměna zkušeností na úseku práce s dospělými Městská knihovna Orlová
Chceme dětem číst 15 aneb Literární speciality Knihovna Jiřího Mahena
Programování v Pythonu - mírně pokročilí Národní technická knihovna
Finanční řízení pro nefinanční manažery Městská knihovna v Praze
Exkurze do knihoven v Písku a Strakonicích SKIP – 04 Plzeňský region
Tritius: Základy katalogizace a výpůjční protokol Moravská zemská knihovna v Brně
Masaryk na cestě kolem světa aneb vznik republiky Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod
Jak na firemní kulturu Městská knihovna v Praze
Virtuální realita v knihovně Krajská knihovna Karlovy Vary
Kurz inovativní práce s informacemi Knihovnický institut Národní knihovny ČR
Etiketa a normy v písemném styku = Seznámení s CI (Corporate Identity) Krajská knihovna Karlovy Vary
Grafický program Canva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Voda v Praze SKIP – 01 Praha
Personalistika v neziskových organizacích Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
S knížkou do života - Inspirační seminář Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
První dámy – móda a styl (prohlídka výstavy s komentářem kurátorky) SKIP – 01 Praha
Současná francouzská literatura Krajská knihovna v Pardubicích
Charles Baudelaire a prokletí básníci Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod
Virtuální realita v knihovně Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
kurz CANVA 2 Knihovnický institut Národní knihovny ČR
Pokročilé lektorské dovednosti Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Práce se zdroji, evaluace Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Co venkovské knihovny umějí a mohou XIX SKIP – Sekce veřejných knihoven
Nástroje a aplikace pro knihovníky Regionální knihovna Karviná
Efektivní vizualizace dat Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Mediální komunikace Krajská knihovna v Pardubicích
Exkurze do pobočky MKP Velký mlýn SKIP – 01 Praha
Tvorba infografiky Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Audio aplikace - Aplikace (nejen) pro lekce informačního vzdělávání Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Získej Národní technická knihovna
Tvorba prezentací v Prezi.com Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
47. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG Muzeum literatury a Knihovnická komise AMG
Google aplikace Městská knihovna v Praze
Robotika pro knihovníky Krajská vědecká knihovna v Liberci
Práce se zdroji, evaluace Krajská knihovna Karlovy Vary
Návštěva divadelního představení Past na myši SKIP – 01 Praha
Tvoříme kroniku knihovny moderně, aneb, Jak na fotoknihu Krajská knihovna Karlovy Vary
Knihovny současnosti 2023 Sdružení knihoven ČR
Katalogizace dle RDA Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod