Publikace

SKIP je vydavatelem online časopisů Bulletin SKIP (ISSN 1213-5828) a Malý tvořivec (ISSN 2694-9504).

Vydává nebo spoluvydává také další publikace, viz přehled všech publikací SKIP v databázi KKL.

Využít můžete také přehled našich publikací, jimž bylo přiděleno ISBN.

Dále SKIP zajišťuje vydávání knížek v rámci projektu Už jsem čtenář– Knížka pro prvňáčka (v nakladatelství Triton).