Lovci perel

Typ projektu

dlouhodobá celostátní aktivita

Cíl projektu

  • Podpořit dětské čtenářství formou zábavné hry, motivovat děti k četbě, k objevování nových knih.
  • Rozvíjet čtení s porozuměním (funkční gramotnost).

Organizátor

Klub dětských knihoven – Východočeské regionální klubko

Stručná historie

Projekt vznikl v roce 2010 v Knihovně města Hradce Králové, jeho autorkou je tamní knihovnice Bc. Alice Hrbková, která byla v roce 2018 za projekt pasována na rytířku Řádu krásného slova, na jeho rozšíření a propagaci pak spolupracovali další kolegové z Knihovny města Hradce Králové a z regionálního klubka Klubu dětských knihoven SKIP. Projekt během osmi let vysoce přesáhl svým významem i účastí knihoven hranice regionu a stal se svým dosahem i rozsahem projektem celorepublikovým.

Popis projektu

Jde o celoroční čtenářský projekt, hru, která motivuje děti ke čtení a učí je zábavnou formou pracovat s informacemi. V knihovně jsou některé knihy pro děti na hřbetu označeny samolepkou (Toto je perlorodka), každá je vybavena anotací a údajem o věku, pro který je přibližně určena. Celý seznam perlorodek by měl/a mít k dispozici knihovník/ce a na požádání jej poskytnout. U knihovnice/knihovníka je také pro děti k dispozici hrací karta s otázkami ke knize. Vyplněný a podepsaný list s odpověďmi odevzdají děti po přečtení knihy v knihovně (nepodepsané odpovědi se nezapočítávají). Úkolem je přečíst knihu a odpovědět na otázky související s jejím obsahem, což podporuje čtení s porozuměním a zároveň umožňuje dětem objevovat nové knížky. Za každou knihu a správně zodpovězené otázky k ní získává čtenář „perlu“ (korálek) a tvoří z nich postupně náhrdelník. Navíc hrací karty obsahují otázky k dobrovolnému zodpovězení, které vedou k zamyšlení a vyjádření vlastního názoru. Za odpovědi na tyto otázky hráči získávají herní peníze, tzv. moriony. Ty mohou směnit na Morionském trhu, který pořádá každá instituce podle svých možností, za nejrůznější odměny. Děti mohou soutěžit v různých věkových kategoriích, nebo jen usilovat o svůj individuální perlový náhrdelník. Systém odměn stanovuje každá instituce podle vlastního uvážení, přizpůsobit podmínkám může i pravidla.

Termín

Děti mají šanci získávat perly v průběhu celého školního roku, jde tedy o celoroční hru.

Cílová skupina

Děti ve školním věku (čtenáři).

Počet zapojených knihoven

270 knihoven a 125 škol z celé ČR, počet stále narůstá.

Jak se připojit

Knihovník, který se rozhodne využít hru Lovci perel, vyplní registrační formulář na adrese https://www.lovciperel.cz/registrace. Po registraci bude mít přihlášený subjekt možnost vést si záznamy o svých čtenářích a obdrží přístup ke všem zpracovaným dětským knihám.

Garant/konzultace