Mladý SKIP

Hlavní cíle sekce:

  • společně se zamýšlet nad praxí v knihovnách s ohledem na aktuální trendy, zkoušet nové věci a tím zlepšovat knihovny jak pro jejich pracovníky a pracovnice, tak pro uživatele a uživatelky;
  • budovat komunitu, přátelské vztahy a otevřenou atmosféru;
  • spojit všechny, kdo chtějí uplatnit své nápady a pozitivní zkušenosti;
  • zvýšit počet spokojených mladých pracovníků a pracovnic v knihovnách;
  • vytvářet prostor pro výměnu zkušeností a názorů, otevírat otázky ohledně pracovního prostředí a možností seberealizace pracovníků v knihovnách, s důrazem na spokojenost, udržitelnost a well-being;
  • poskytovat podporu nejen čerstvým absolventům a absolventkám knihovnických škol, ale i nově nastupujícím zaměstnancům a zaměstnankyním bez věkového omezení např. při změně kariéry, po delší pracovní pauze nebo rodičovské dovolené.