Týden knihoven

Typ projektu

krátkodobá celostátní akce

Cíl projektu

  • Propagovat činnost a služby knihoven, upozornit na nové služby a zajímavé aktivity.
  • Vzbudit pozornost a zájem o knihovnu u rozmanitých (včetně potenciálních) uživatelských skupin i celé veřejnosti.
  • Ukázat knihovnu jako dynamicky se rozvíjející vzdělávací a informační instituci, jako příjemnou i užitečnou alternativu trávení volného času.
  • Podpořit společenský význam a prestiž čtení.

Organizátor

Sekce veřejných knihoven

Stručná historie

První Týden knihoven, o jehož organizaci rozhodl Výkonný výbor SKIP, proběhl v roce 1996, od té doby se koná každoročně. Úvodem k akci býval pravidelný Knihovnický happening; v této aktivitě se již nepokračuje, stejně skončily i některé další aktivity, např. soutěž Rozkvetlá knihovna. Naopak stálou a již tradiční součástí Týdne je slavnostní ceremoniál vyhlašování a předávání státní ceny Knihovna roku (cenu uděluje ministr kultury ČR; smyslem ceny je ocenit dlouhodobé zásluhy o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádný přínos k rozvoji knihovnických a informačních služeb) a Městská knihovna roku (tu od roku 2009 uděluje SKIP; cílem je ocenit nejlepší knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb).

Popis projektu

V Týdnu knihoven nabízí každá zapojená knihovna svým uživatelům i potenciálním čtenářům co nejvíce aktivit (podle svého uvážení, možností a podmínek) k atraktivnímu využití volného času a především dává o sobě „vědět“ v obci, v komunitě. Společně se pak knihovny jako celek prezentují veřejnosti. Týden knihoven tvoří po BMČ druhý „vrchol“ knihovnického roku. Aktivity knihoven reflektují společné zaměření Týdne knihoven. To bývá každý rok jiné; vítána je však i iniciativa těch knihoven, které se rozhodly pro téma jiné, pokud jsou ochotny je prezentovat pod společnou hlavičkou. Týden knihoven zažil za téměř čtvrtstoletí své existence řadu proměn. Některé knihovny se drží původní struktury (např. Týden knihoven pravidelně zahajují akcí VŘSČ, tedy Velkým Říjnovým Společným Čtením, i když ji třeba nazývají jinak; tu a tam se koná také populární Provázkiáda, tedy navazování přátelství s knihovnou prostřednictvím provázku, který všichni návštěvníci v průběhu Týdne knihoven postupně navazují, atd.). Bez ohledu na to, zda se dodržuje tradiční program, nebo se realizují jeho nové varianty, je základní snahou hledat nové a atraktivní formy práce, zajímavá témata a oslovit co největší počet obyvatel místa. I v Týdnu knihoven využívají některé knihovny příležitosti k tzv. čtenářské amnestii.

Termín

Akce se koná každý rok vždy v prvním úplném říjnovém týdnu.

Cílová skupina

Obyvatelé obce/města v nejširším slova smyslu. Aktivity bývají proto strukturovány podle uživatelských skupin (pondělí pro seniory, úterý pro rodiče na rodičovské dovolené, středa pro děti, čtvrtek pro handicapované, pátek pro národnostní a jazykové menšiny, soboty pro celé rodiny, neděle pro další skupiny nebo pro všechny dohromady atp.).

Počet zapojených knihoven

Každoročně cca 300 knihoven.

Jak se připojit

Zaregistrovat se prostřednictvím elektronického formuláře: https://www.tydenknihoven.cz/. Tím se zároveň knihovna hlásí k odběru společných plakátů k Týdnu knihoven, které si pak může vyzvednout ve své krajské knihovně u kontaktních osob.

Garant/konzultace