Předsedkyně

Ing. Daniela Divínová Ing. Daniela Divínová
Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Členové

PhDr. Markéta Beyerová PhDr. Markéta Beyerová
Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace
Marcela Hladíková Marcela Hladíková
Univerzita J. E. Purkyně – Vědecká knihovna
Magdalena Hluštíková Bc. Magdalena Hluštíková
Knihovna Augustina Dubenského
Jana Kalousková PhDr. Jana Kalousková
Městská knihovna Ústí nad Orlicí
Mgr. Veronika Kašparová Mgr. Veronika Kašparová
Knihovna města Plzně, p.o.
Věra Krajíčková Mgr. Věra Krajíčková
Knihovna Eduarda Petišky
Jaroslav Kříž Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž, Ph.D.
Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace
PhDr. Martina Kuželová PhDr. Martina Kuželová
Městská knihovna v Chebu, příspěvková organizace
Michal Záviška Bc. Michal Záviška
Národní knihovna ČR