Předsedkyně

Daniela Divínová Ing. Daniela Divínová
Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Členové

Marcela Hladíková Marcela Hladíková
Univerzita J. E. Purkyně – Vědecká knihovna
Magdalena Hluštíková Bc. Magdalena Hluštíková
Knihovna Augustina Dubenského
Jana Kalousková PhDr. Jana Kalousková
Městská knihovna Ústí nad Orlicí
Věra Krajíčková Mgr. Věra Krajíčková
Knihovna Eduarda Petišky
Martina Kuželová PhDr. Martina Kuželová
Městská knihovna v Chebu, příspěvková organizace
Dana Petrýdesová PhDr. Dana Petrýdesová
Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace
Kateřina Smílková Mgr. Kateřina Richtersová Smílková
Knihovna města Plzně, p.o.
Jitka Štiborová Jitka Štiborová
Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace
Michal Záviška Bc. Michal Záviška
Národní knihovna ČR