Klub lékařských knihoven

Hlavní cíle klubu:

  • užívat a rozvíjet moderní komunikační cesty pro vzájemnou odbornou a profesní informovanost;
  • nacházet nové formy pro rozšiřování spolupráce založené na principu sdílení zkušeností s jinými knihovnami;
  • podněcovat a podporovat spolupráci v rámci akcí celoživotního vzdělávání lékařských i jiných knihovníků;
  • přispívat k rozšiřování profesních dovedností zejména s ohledem na kvalitu služeb a standardizaci procesů v lékařských knihovnách s orientací na spolupráci v ČR (s konzultační skupinou Reglek, která funguje při Národní lékařské knihovně) a v zahraničí (s EAHIL, tj. s Evropským sdružením pro zdravotnické informace a knihovny);
  • napomáhat zvyšování zdravotní gramotnosti;
  • iniciovat aktivity zaměřené na zvyšování uživatelské spokojenosti ve spolupráci s ostatními národními i zahraničními subjekty;
  • prosazovat profesní zájmy členů a uživatelské preference;
  • rozšiřovat povědomí o profesní etice a optimalizovat týmovou komunikaci.