Odznak pro členy

K dispozici je varianta pro kolektivní (institucionální) členy i pro členy individuální.

Kolektivní členové

Je instituce, v níž pracujete, kolektivním členem SKIP? Pokud ano, můžete si na svůj web umístit odznak, který to potvrzuje. Stačí, když na svůj web umístíte tento kód:

<a href="https://www.skipcr.cz/"><img alt="Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR" src="https://www.skipcr.cz/sites/default/files/jsme_clenem_skip.png" />

Odznak potom bude vypadat takto:

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Budete-li potřebovat obrázek v menší velikosti, stačí, když do kódu přidáte atributy width a height s příslušnými hodnotami.

Příklad:

<a href="https://www.skipcr.cz/"><img alt="Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR" src="https://www.skipcr.cz/sites/default/files/jsme_clenem_skip.png" width="175" height="132" />

Odznak potom bude vypadat takto:

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Odznak si můžete také uložit jako obrázek a ten přímo přidat na svůj web. I v takovém případě uvítáme, když z obrázku bude směřovat odkaz na web SKIP, tj. na adresu https://www.skipcr.cz/.

Odznak v podobě obrázku můžete využít i na svých profilech na sociálních sítích – k dispozici i verze s logem na větším bílém pozadí (o rozměrech 1 200 krát 800 px):

Jsme členem SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

K propojení s námi můžete vedle adresy webu SKIP, tj. https://www.skipcr.cz/, v tomto případě použít i naše profily na sociálních sítích – na Facebooku @skipcr, na Twitteru @SKIPCR a na Instagramu @skip.cr.

Pokud Vaše instituce dosud není kolektivním členem SKIP, není nic jednoduššího než se do SKIP přihlásit.

Připomínáme, že k dispozici je také samostatné logo SKIP a loga jednotlivých projektů SKIP.

Individuální členové

Jste individuálním členem SKIP? Pokud ano, můžete si na svůj profil (své profily) na sociálních sítích a/nebo na své webové stránky umístit odznak, který to potvrzuje.

Na webové stránky můžete umístit tento kód:

<a href="https://www.skipcr.cz/"><img alt="Jsem členem SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR" src="https://www.skipcr.cz/sites/default/files/jsem_clenem_skip.png" />

Odznak potom bude vypadat takto:

Jsem členem SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Budete-li potřebovat obrázek v menší velikosti, stačí, když do kódu přidáte atributy width a height s příslušnými hodnotami.

Příklad:

<a href="https://www.skipcr.cz/"><img alt="Jsem členem SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR" src="https://www.skipcr.cz/sites/default/files/jsem_clenem_skip.png" width="175" height="132" />

Odznak potom bude vypadat takto:

Jsem členem SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Odznak si můžete také uložit jako obrázek a ten přímo přidat na svůj web. I v takovém případě uvítáme, když z obrázku bude směřovat odkaz na web SKIP, tj. na adresu https://www.skipcr.cz/.

Odznak v podobě obrázku můžete využít i na svých profilech na sociálních sítích – k dispozici i verze s logem na větším bílém pozadí (o rozměrech 1 200 krát 800 px):

Jsem členem SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

K propojení s námi můžete vedle adresy webu SKIP, tj. https://www.skipcr.cz/, v tomto případě použít i naše profily na sociálních sítích – na Facebooku @skipcr, na Twitteru @SKIPCR a na Instagramu @skip.cr.

Pokud dosud nejste individuálním členem SKIP, není nic jednoduššího než se do SKIP přihlásit.