Noc s Andersenem

Typ projektu

krátkodobá celostátní akce

Cíl projektu

  • Podpořit dětské čtenářství: děti si uvědomí, že čtení může být zábava a velké dobrodružství; pochopí, že knihovna je kouzelné místo, kde se mohou potkat s kýmkoli a užít si nejbáječnější noc ve svém životě; uvědomí si, že je pro ně v životě důležitá; zjistí, že čtenářů je na světě velké množství a že jsou prostřednictvím četby vzájemně propojeni; seznámí se s novými příběhy, případně s novým pohledem na příběhy, které již znají.
  • Oslavit Mezinárodní den dětské knihy, který se připomíná každoročně 2. dubna u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena.

Organizátor

Klub dětských knihoven

Stručná historie

První Noc s Andersenem proběhla v roce 2000 v uherskohradišťské Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana. Nápad Hany Hanáčkové a Mirky Čápové se natolik zalíbil členkám Klubu dětských knihoven SKIP, že na své podzimní valné hromadě odsouhlasily uspořádání první společné Noci. Ta proběhla v roce 2001 a připojilo se k ní téměř 40 knihoven. Od té doby probíhá Noc každoročně a počet zúčastněných institucí trvale roste. Noc probíhá vedle Česka také na Slovensku, ve Slovinsku, Polsku, v českých krajanských spolcích a českých školách bez hranic v Chorvatsku, Srbsku, Makedonii, Řecku, Bulharsku, Anglii, Španělsku, Francii, Dánsku, Portugalsku, Finsku, Kanadě, USA, na Novém Zélandu či v africké Keni. Projekt a jeho garantky získaly řadu prestižních ocenění, např. Cenu českých knihovníků v roce 2005, Výroční cenu Nadace Český literární fond v témže roce a zejména The Hans Christian Andersen Award (a world-wide matter of honour) v Dánsku v roce 2013. Noc se také objevila v knize Dobrých 100 Renáty Fučíkové a jejích studentů. Vedle zlaté medaile hokejistů z Nagana, vstupu ČR do EU apod. je mezi „superudálosti“ zařazena také Noc s Andersenem!

Projekt probíhal vždy s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.

Popis projektu

Akce je zaměřená na podporu dětského čtenářství a propagaci služeb knihoven, při níž děti nocují v knihovnách, ale také ve školách (včetně mateřských), domech dětí, nemocnicích, dětských domovech, spolcích, divadlech a dalších organizacích; pro označení zapojených subjektů se používá společný termín „spací místo“. Děti se v průběhu odpoledne sejdou ve spacím místě. Poté se koná program, který si zapojená organizace připravila: společné čtení soutěže, sázení Pohádkovníků Andersenových (Fabularius Anderseni), divadelní představení, cesty odvahy, tvůrčí dílny, lampionové průvody, noční návštěvy zámků, půlnoční diskotéky a další nesčetné aktivity v prostředí spacího místa i v okolí. Na dobrou noc se čtou pohádky či jiné příběhy. Téma každého ročníku vyhlašuje Klub dětských knihoven SKIP, většinou se zaměřuje na určitého autora nebo ilustrátora knih pro děti, zajímavé literární výročí apod.

Za připomenutí rovněž stojí, že Noc s Andersenem má v ČR delší historii než ostatní Noci (muzeí a galerií, kostelů apod.), je tedy jejich předchůdcem. Je také jedinou „úplnou“ Nocí – její účastníci opravdu stráví v knihovnách celou noc. Noci se navíc pravidelně účastní také Velvyslanectví Dánského království v Praze.

Realizaci projektu můžete sledovat na webu i na Facebooku.

Termín

Termín akce není přesně stanoven; koná se vždy na přelomu března a dubna před výročím narození H. Ch. Andersena 2. dubna (od roku 1967 je to zároveň již zmíněný Mezinárodní den dětské knihy). Noc probíhá od pátečního odpoledne do sobotního rána.

Cílová skupina

Noc je určena dětem, především (ale nejen) školou povinným. Počet dětí je dán prostorovými a dalšími kapacitními možnostmi spacího místa; dá se připravit pro pět až osm dětí, ideální je počet do 20 dětí. Výjimku tvoří školy, kde se akce pořádá jako celoškolní a občas nocuje i více než 100 dětí. Rok od roku zájem o nocování stoupá. Při propagaci akce je proto třeba zároveň určit podmínky k výběru účastníků. Je zcela na organizátorech, koho si na Noc vyberou. Někde jsou to za odměnu vítězové soutěží, aktivní čtenáři, členové různých týmů spolupracujících s knihovnou, jinde naopak berou děti, které se přihlásí jako první v pořadí. Doporučeno je nocování dětí mladšího školního věku, děti do 12 let si nocování užijí nejvíce.

Počet zapojených knihoven

Roste každoročně: z původního počtu necelých 40 knihoven na více než 1 600 spacích míst, která přivítala k nocování téměř 100 000 dětí.

Jak se připojit

Je třeba vyplnit registrační formulář na webu Noci s Andersenem, v němž bude uveden plánovaný počet nocujících dětí a kontakt na organizátory. Na e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři budou zasílány průběžné informace, rady i náměty.