Předseda

Roman Giebisch Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
Národní knihovna ČR

Členové

Zuzana Hájková PhDr. Zuzana Hájková
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Kateřina Hubertová Bc. Kateřina Hubertová
Knihovna města Hradce Králové
Kateřina Janošková Mgr. Kateřina Janošková
Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Monika Kratochvílová Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová
Moravská zemská knihovna v Brně
Libuše Nivnická Ing. Libuše Nivnická
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
Dana Petrýdesová PhDr. Dana Petrýdesová
Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace
Vít Richter PhDr. Vít Richter
Národní knihovna ČR
Miroslava Sabelová Mgr. Miroslava Sabelová
Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
Mgr. Kamila Šeligová Mgr. Kamila Šeligová
Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace