02 Středočeský region

Středočeský region tvoří Středočeský kraj (označen červeně).

"Středočeský region na mapce ČR"
Zdroj: Wikimedia Commons, upraveno, licence CC BY-SA 4.0