Následující údaje se týkají pouze Středočeského regionu.

K úhradě členského příspěvku individuálního člena může dojít několika způsoby:

  • zasláním na účet č. 1408902504/0600 u MONETA Money Bank. Jako variabilní číslo uveďte své variabilní číslo, které Vám bylo sděleno při potvrzení členství, příp. své jméno;
  • zasláním v obálce na adresu hospodářky Aleny Šafránkové, Do Hůry 42, Všestary, 251 63 Strančice. Po jejich obdržení Vám bude zaslán doklad o zaplacení;
  • osobně při Novoročním SKIPování či při valné hromadě.

Členský příspěvek kolektivního člena se hradí na účet na základě vystavené faktury.

Fakturační údaje:
SKIP Střední Čechy 02
Masarykovo nám. 83
251 01  Říčany
číslo účtu 1408902504/0600
MONETA Money Bank

Kontaktní osoba pro platby