Klub dětských knihoven

Hlavní cíle klubu:

  • všestranně podporovat a rozvíjet čtenářství, čtenářskou a informační gramotnost u dětí a mládeže;
  • podporovat rozvoj předčtenářství u nejmenších dětí v rodinách;
  • motivovat, inspirovat a odborně vzdělávat knihovníky a knihovnice dětských oddělení veřejných knihoven;
  • vzájemně spolupracovat a sdílet dobrou praxi v oblasti práce s dětmi v knihovnách;
  • iniciovat a organizovat celostátní akce a projekty se zaměřením na dětské čtenáře, na dalších projektech obdobného zaměření spolupracovat s jinými sekcemi a kluby SKIP;
  • propagovat kvalitní literaturu pro děti a mládež u široké veřejnosti;
  • propagovat dětská oddělení veřejných knihoven;
  • posilovat prestiž specializace knihovník v knihovně pro děti.