Workshop pro metodiky knihoven

Od roku 2014 organizuje Sekce veřejných knihoven SKIP každý rok Workshop pro metodiky knihoven (resp. v úplném znění Workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven) – dvoudenní workshop určený primárně pro metodiky pověřených knihoven. Náročnost metodické práce byla prvním impulsem pro myšlenku organizování pravidelných setkání. V rámci vzdělávacích akcí zacílených na rozvoj metodického vzdělávání knihovníků patří k těm vyhledávaným. Neméně důležitým článkem organizace a přípravy je knihovna, ve které se workshop koná.

Každý ročník je zaměřen na témata, která jsou v knihovnictví v daný rok aktuální a o kterých je nutné vědět a metodicky s nimi  pracovat.

Cílem je diskutovat s metodiky o jejich zkušenostech, o tom, jak celostátní témata přenášet i do těch nejmenších knihoven, dále jim poradit, jak tato témata uchopit a přenést do obsluhovaných knihoven.

Nedílnou součástí programu je i standardní metodická práce. Prostřednictvím příkladů dobré praxe mezi sebou metodici sdílejí, jak se jim daří naplňovat Standard pro výkon regionálních funkcí knihoven.

Podrobnosti najdete na samostatném webu akce.