Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce je záležitostí celého spolku, nejen předsednictva jeho výkonného výboru. Předsednictvo stanovuje její hlavní zaměření, a to s ohledem na možnosti SKIP i partnerských spolků; důležitou aktivní úlohu v rozvíjení mezinárodní spolupráce hrají také regionální organizace SKIP.

Pomocnou úlohu při zajišťování konkrétních úkolů mezinárodní spolupráce plní Komise SKIP pro zahraniční styky. Udržuje kontakty se zahraničními partnery, průběžně sleduje vybrané informační zdroje a zajišťuje technickou, administrativní a informační stránku spolupráce. Má své členy v regionálních organizacích, s nimiž spolupracuje. Svou činností napomáhá předsednictvu výkonného výboru SKIP plnit hlavní úkoly v této oblasti.

Jsou to zejména: