Členské příspěvky se vždy platí na účet příslušné regionální organizace SKIP.

Region Číslo účtu Další podrobnosti
01 Praha 2002424455/2010 01 Praha
02 Středočeský region 1408902504/0600 02 Středočeský region
03 Jihočeský region 263744204/0300 03 Jihočeský region
04 Plzeňský region 722270379/0800 04 Plzeňský region
06 Drsný Sever 227489576/0300 06 Drsný Sever
07 Liberecký region 993971329/0800 07 Liberecký region
08 Východočeský region 1080119339/0800 08 Východočeský region
09 Region Velká Morava 265383932/0300 09 Region Velká Morava
10 Region Moravskoslezského a Olomouckého kraje 27-2668370297/0100 10 Region Moravskoslezského a Olomouckého kraje
11 Karlovarský region 1538910/8030 11 Karlovarský region