Následující údaje se týkají pouze regionu Drsný Sever.

Individuální členové

Členské příspěvky lze platit zasláním částky na účet č. 227489576/0300, do zprávy pro příjemce prosím napište: ČP SKIP aktuální rok + své jméno a příjmení

Členský příspěvek je vždy splatný do 31. 3. daného roku. V případě nových členů, kteří jsou do SKIP přijati po 15. 3. daného roku, je stanovena splatnost do jednoho měsíce ode dne, kdy je novému členovi e-mailem doručeno oznámení o jeho přijetí.

Institucionální členové

Institucionální členové platí členské příspěvky fakturou, kterou zasílá ekonomka Drsného Severu.

Splatnost členského příspěvku je vždy uvedena na zaslané faktuře.

Kontaktní osoba pro platby