Ocenění

Region 06 Drsný Sever uděluje ocenění DRAK (DRsný Aktivní Knihovník / DRsná Aktivní Knihovnice) a Drsný MARK / Drsná MARKéta (od roku 2023 v podobě krajské ceny MARK).

Přehled nositelů ceny najdete v sekci Ocenění (viz DRAK a MARK).

Drsný Sever rovněž spolupracuje na udělování ocenění Knihovník Ústeckého kraje.