V tomto přehledu najdete akce financované Ministerstvem kultury prostřednictvím dotačního programu Knihovna 21. století.