Hrátky s pamětí

celostátní seminář pro knihovníky-trenéry paměti
Typ akce
seminář
Určená zejména pro
jiné (uveďte v poznámce)
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven

Charakteristika/anotace akce nebo program

Program 1. dne - 12.00 - 17.00

Slavnostní zahájení za účasti ředitelky KK Vysočiny, zástupce Města Havlíčkův Brod, zástupce Kraje Vysočina a vedoucí odboru kultury Prešovského kraje, SR

Mgr. Marcela Rýpalová, Alzheimer poradna Vysočina ČR - Demence je jen slovo

Marcela Kořínková Knihovna Kroměřížska ČR - Úvod do biblioterapie a její využití v praxi

Mgr. Emília Antolíková, předsedkyně OZ Korálky Vranov n. T., vedoucí odboru kultury Prešovského kraje SR - Relaxačná biblioterapia a poetoterapia

Program 2. dne - 8.00 - 12.00

příspěvky účastníků - příklady dobré praxe

Termín

25. 4. 2022 12:00 – 26. 4. 2022 12:00
Místo konání akce

Krajská knihovna Vysočiny
Žižkova 4344
58601 Havlíčkův Brod
Česko

Kraj
Kraj Vysočina
Termín pro přihlašování příspěvků
Registrace na akci

Přihlásit na akci se můžete u Bc. Marcely Valecké z KK Vysočiny Havlíčkův Brod,

na emailu valecka@kkvysociny.cz

Termín pro přihlášky k účasti
Účastnický poplatek
300 Kč
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
40

Poznámka

Akce je primárně určena knihovníkům-trenérům paměti. Rádi však na Dílně přivítáme knihovníky, kteří o trénování paměti uvažují jako o nové aktivitě ve své knihovně a chtějí mít předem informace a inspiraci.

Kontaktní osoba
Bc. Marcela Valecká
E-mail
Telefon
+420 569 400 493
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
Knihovna 21. století