Sekce knihovníků – trenérů paměti

Hlavní cíle sekce:

  • sdružovat trenéry paměti z knihoven České republiky, sdílet navzájem své zkušenosti;
  • organizovat vzdělávací semináře zaměřené na trénování paměti;
  • rozšiřovat členskou základnu knihovníků – trenérů paměti;
  • spolupracovat s Českou společností pro trénování paměti a mozkový jogging (ČSTPMJ);
  • spolupracovat s trenéry paměti ze slovenských knihoven;
  • zvyšovat povědomí o trénování paměti jako účinné prevenci před vznikem demence;
  • mít na paměti knihovnickou profesi a využívat literaturu jako součást tréninků;
  • motivovat účastníky kurzů využívat paměťové techniky v každodenním životě;
  • přizpůsobit trénink schopnostem účastníků, volit individuální přístup;
  • ukázat účastníkům, že si mohou zapamatovat mnohem více, než sami čekali.