Sekce

Ve SKIP působí sedm sekcí (z celkem třinácti odborných orgánů).