Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

Konference je věnována problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví. Koná se již od roku 2000.

V roce 2023 proběhl 24. ročník konference.

25. ročník konference je připravován na 27. až 28. 11. 2024.