Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2022 (23. ročník)

23. ročník konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě se uskuteční ve dnech 30. listopadu až 1. prosince 2022 v konferenčním sále Národního archivu v Praze, Archivní 4, Praha 4.

Konferenci pořádají Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní archiv a Národní knihovna ČR.

Zájemci o přednesení odborných příspěvků mohou své návrhy (název příspěvku, stručná anotace) ohlásit do 30. září 2022 na adresu vit.richter@nkp.cz.

V současné době připravujeme konferenci opět jako fyzické setkání. V případě zhoršení pandemické situace se konference uskuteční v online prostředí.

Registrace

Registrace bude teprve spuštěna.

Program

Program konference bude zveřejněn počátkem října 2022.

Odborný garant

PhDr. Vít Richter
Mgr. Tomáš Foltýn

Kontaktní osoba

PhDr. Vít Richter