Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2023 (24. ročník)

24. ročník konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě se uskutečnil ve dnech 29. až 30. listopadu 2023 v konferenčním sále Národního archivu v Praze, Archivní 4, Praha 4.

Aktuálně

Program

Prohlídka archivu

Nejlepší příspěvky

Prezentace

Videa

Fotografie

Událost na Facebooku

Knihovna Národního archivu Chodovec 1

Konferenci uspořádaly Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní archiv a Národní knihovna ČR.

Místo konání

Vložné

400 Kč jeden den, 800 Kč dva dny (platba na základě faktury)

Faktury zasílá Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (IČO 40765407, Mariánské náměstí 190/5, 110 00 Praha 1, číslo účtu 1937675319/0800). Podrobné kontaktní údaje viz https://www.skipcr.cz/kontakty.

Zrušení přihlášky je možné nejpozději do 10. 11. 2023 včetně. Od 11. 11. 2023 bude v případě zrušení přihlášky účtován storno poplatek ve výši 50 % účastnického poplatku nebo je třeba si najít náhradníka; od 21. 11. 2023 včetně je storno poplatek ve výši 100 %.

Organizační záležitosti

Bedřiška Štěpánová, BBus (Hons) (přihlášky)
Alena Kvasničková (faktury)

Odborný garant

PhDr. Vít Richter
Mgr. Tomáš Foltýn

Kontaktní osoba

PhDr. Vít Richter