Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2023 (24. ročník)

24. ročník konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě se uskuteční ve dnech 29. až 30. listopadu 2023 v konferenčním sále Národního archivu v Praze, Archivní 4, Praha 4.

Aktuálně

Knihovna Národního archivu Chodovec 1

Konferenci pořádají Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní archiv a Národní knihovna ČR.

Zájemci o přednesení odborných příspěvků mohou své návrhy (název příspěvku, stručná anotace) ohlásit do 30. září 2023 na adresu vit.richter@nkp.cz.

Místo konání

Registrace

Registrace bude otevřena v září 2023.

Program

Program bude zveřejněn v říjnu 2023.

Odborný garant

PhDr. Vít Richter
Mgr. Tomáš Foltýn

Kontaktní osoba

PhDr. Vít Richter