Členství

Můžu se stát členem SKIP?

Řádným členem SKIP se může stát každý občan České republiky, který je nebo byl profesně činný v knihovnách a informačních střediscích, jestliže souhlasí se stanovami SKIP. Řádnými členy SKIP se mohou stát rovněž studenti knihovnických a informačních škol.

Institucionálním členem SKIP se může stát každá knihovna nebo informační středisko (popř. instituce, v jejímž rámci knihovna či informační středisko působí) a také pracoviště sloužící knihovnické a informační profesi.

Členem SKIP se může stát cizí státní občan na základě souhlasu předsednictva výkonného výboru SKIP.

Jak se můžu přihlásit?

Stačí vyplnit online formulář na webu SKIP. Výbor příslušné regionální organizace se s Vámi následně spojí a v případě schválení členství Vás vyzve k úhradě členských poplatků. Po splnění této povinnosti se stáváte řádným členem SKIP.

Jak SKIP zpracovává osobní údaje?

Podrobnosti o zpracování osobních údajů najdete ve shrnujícím dokumentu Jak SKIP nakládá s osobními údaji a k čemu je využívá? Jak je chrání? (pdf, 216.88 KB).