V tomto přehledu najdete akce, jejímž pořadatelem nebo jedním ze spolupořadatelů je SKIP.

Akce Termín
12. valná hromada spojená s odbornou konferencí
Den knihovníků SKIP10
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2024
Knihovnická dílna 2024
Žánrová literatura pro děti a mládež - Klubko dětských knihoven (SKIP 09 - Region Velká Morava)
Chceme dětem číst 16 aneb Nejoblíbenější trojlístek (fantasy, sci-fi, komiksy)
Relax pro oči
Podpora čtenářství a ukázky metod RWCT
Co venkovské knihovny umějí a mohou XX
Databanka: Jak tvořit vzdělávací lekce pro školy (Olomouc)
Malé podzimní setkání v Benešově nad Černou
Databanka: Jak tvořit vzdělávací lekce pro školy (Brno)
Představujeme Knihovnu Kutná Hora
Databanka: Jak tvořit vzdělávací lekce pro školy (Liberec)
Setkání knihovnických seniorů Plzeňského kraje
Zájezd SKIP do Vídně
Exkurze do Salvátorské farní knihovny
Čtenářské aktivity pro děti z 1. a 2. stupně základních škol
Obrázky z internetu a autorské právo
Svět knihy Praha 2024 pro členy SKIP Praha
Literární Šumava 2024
Jednání Skupiny pro obecní knihovny
Databanka: Jak tvořit vzdělávací lekce pro školy (České Budějovice)
Přidejme citace
Hry bez hranic aneb Knihovníci dětem
Aktivity podporující kritické myšlení u dětí - Klubko dětských knihoven (SKIP 09 - Region Velká Morava)
Studijní zájezd do bavorských knihoven
Hrátky s pamětí
Nekoktám, čtu
Komentovaná prohlídka výstavy "Proč vám všechny knihy nepůjčíme"
Robotika pro děti - praktický workshop
Bibliotour 2024
Návštěva divadelního představení Kytice
Poezie stále žije
Mezinárodní konference k projektu S knížkou do života / Bookstart
Exkurze do Knihovny FSV UK v Jinonicích
Setkání Klubu dětských knihoven Libereckého kraje
Online káva s předsedou SKIP (duben 2024)
Exkurze do Knihovny Kutná Hora
OKnA - O Knihovnických Aktivitách
Regionální valná hromada SKIP 01 Praha 2024
Jednání Sekce veřejných knihoven SKIP
Pražská Kampa
Databanka: Jak tvořit vzdělávací lekce pro školy (Kutná Hora)
Představujeme Knihovnu a tiskárnu pro nevidomé K. E. Macana
X. workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven
Spolupráce škol a knihoven – celostátní konference
VH SKIP 08 Východní Čechy a přednáška Dějiny písma a dalších znaků
Velikonoční zájezd SKIP do Drážďan
Fantova budova – komentovaná prohlídka
Setkání organizátorů virtuálních univerzit 3. věku
SKIPování 2024
Praktický seminář s Marikou Zadembskou pro dětské knihovníky
Bond in Motion
(Nejen) Tichý svět
Představujeme Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín
Jednání regionálního výboru SKIP Libereckého kraje
Knihovnická dílna 2024 - Péče o duševní zdraví v digitální době
Návštěva divadelního představení Lakomec
Exkurze v pobočce MKP na Petřinách
Metodika dílny čtení pro knihovnice z malých knihoven SKIP 06 - DS
Edvard Valenta neprávem zapomínaný
Adventní komentovaná prohlídka výstavy 70 let Knihovnického institutu Národní knihovny ČR
Origami vánoční ozdoby
Adventní zájezd SKIP Krušnohorské Vánoce v Annabergu a Schwarzenbergu
Předvánoční setkání SKIP Praha 2023
Jednání Sekce veřejných knihoven
Návštěva expozice Lidé a peníze v České národní bance
Adventní zájezd SKIP Krušnohorské Vánoce v Seiffenu a Marienbergu
Návštěva divadelního představení Nebezpečné známosti
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2023
Setkání knihovníků Libereckého kraje
Vymazlený konec roku 2023
Představujeme Knihovnu Vysoké školy ekonomické v Praze
Dobrovolnictví v knihovnách
Knihovnice umí více (výstava)
Knihovnická dílna - mediální gramotnost a kybernetická bezpečnost dětí II
Exkurze v Knihovně T. G. Masaryka
Knihovnická dílna 2023
Jak školit mediální výchovu
Interaktivní programy pro děti o technickém a digitálním světě kolem nás
Tvoření ve Mlýně
Chceme dětem číst 15 aneb Literární speciality
Exkurze do knihoven v Písku a Strakonicích
Voda v Praze
První dámy – móda a styl (prohlídka výstavy s komentářem kurátorky)
Co venkovské knihovny umějí a mohou XIX
Setkání Klubu dětských knihoven Libereckého kraje
Exkurze do pobočky MKP Velký mlýn
Návštěva divadelního představení Past na myši
Zájezd do Karlovarského kraje
Představujeme Městskou knihovnu Děčín
Knihovny a Ukrajina: Rok poté
Rozhraní a průniky informační a mediální gramotnosti: didaktika aplikovaná v rozhraní informační a mediální gramotnosti
Rozhraní a průniky informační a mediální gramotnosti: základy a mírné pokročilosti analytického vyhledávání informací
Rozhraní a průniky informační a mediální gramotnosti: základní aplikační pohledy do vybraných oborů a jejich klíčových nebo jinak zajímavých informačních zdrojů
Setkání knihovnických seniorů v Kutné Hoře
Rozhraní a průniky informační a mediální gramotnosti: typologie informačních zdrojů
Popišme fotografie knihoven
Rozhraní a průniky informační a mediální gramotnosti: obecný vhled do problematiky
Představujeme švýcarské hudební knihovny
Komentovaná prohlídka výstavy KONCERT PRO DVA SMYSLY - Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Povídání se Zdeňkem Susou (nejen) o knihách a putování
Online káva s předsedou SKIP (červen 2023)
Exkurze do Knihovny a Archivu Ministerstva zahraničních věcí
Jak na lekci pro střední školy
Veřejnoprávní média
Jednání Sekce veřejných knihoven
Zůstaňme in - dalším vzděláváním / logopedie
Teeňáci, spojte se! aneb Inspirace a výměna zkušeností pracovníků s mládeží
Neformální (online) setkání u kávy s pracovní skupinou dobrovolnictví v knihovnách
Studijní cesta do knihoven v Písku a Českých Budějovicích
Novela zákoníku práce 2023 - Praha
Zájezd do města Valbřich a na zámek Książ
Návštěva Retro muzea
Inspirační seminář k projektu Bookstart: S knížkou do života
Studijní zájezd po francouzských knihovnách
Katalogizace a propojená data
Literární Šumava 2023
Elektronické služby knihoven VII.
Královské Vinohrady
Online káva s předsedou SKIP (květen 2023)
Zájezd na veletrh Svět knihy 2023
Svět knihy Praha 2023 pro členy SKIP Praha
Knihovnické putování 2023
Praktický seminář s Marikou Zadembskou o práci s textem a literaturou na 2. st. ZŠ
Představujeme Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana
Čtenářem už od kolébky
Setkání Klubu dětských knihoven Libereckého kraje
Exkurze v Knihovně Národního muzea
OKnA - O Knihovnických Aktivitách
IX. workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven
Knihovny jako centra vzdělávání
Studijní cesta po knihovnách a zajímavostech Liberecka
Odborná exkurze do Ústřední městské knihovny v Drážďanech
Hrátky s pamětí
Mediální vzdělávání – sdílíme zkušenosti
Velikonoční jarmark a knižní bazar 2023 v Klementinu
Regionální valná hromada SKIP 01 Praha 2023
Návštěva divadelního představení Poslední důvod, proč se nezabít
Exkurze v Dokumentačním centru OBSE
VH SKIP 08 Východní Čechy a seminář Bookstart S knížkou do života
Zájezd na největší přehlídku jarních květin do Drážďan
Akce je zrušena Dobrovolnictví v knihovnách
Návštěva Armádního muzea na Žižkově
Představujeme Pedagogickou knihovnu J. A. Komenského
Setkání uživatelů AKS Tritius 2. část
POEZIE v knihovnách „Od říkanek po Slam poetry“
Návštěva divadelního představení N. Richard Nash: Obchodník s deštěm
Syndrom vyhoření - online II
Základy Wikipedie pro knihovníky
Zlaté čtení
Exkurze v Místní veřejné knihovně Praha - Dolní Chabry
Novela zákoníku práce 2023 - Brno
SKIPování 2023
Online káva s předsedou SKIP (únor 2023)
Jednání regionálního výboru SKIP Libereckého kraje
Komentovaná prohlídka Muzea literatury
Návštěva divadelního představení Konec rudého člověka
Knihovnická dílna - mediální gramotnost a kybernetická bezpečnost dětí
Vánoční jarmark a knižní bazar
Předvánoční setkání SKIP Praha 2022
Jednání Sekce veřejných knihoven
Adventní zájezd SKIP do Lužice
Vymazlený konec roku - Bílkova vila
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2022
Setkání knihovníků Libereckého kraje
Online káva s předsedou SKIP (listopad 2022)
Drátování na Jezerce, workshop, Praha (2022)
Přístupnost knihovních dat
Setkání Klubu dětských knihoven Libereckého kraje
Návštěva divadelního představení Slaměný klobouk
Žižkov křížem krážem
Syndrom vyhoření - online
Exkurze do Národní knihovny ČR
Exkurze knihovny na Karlovarsku
Chceme dětem číst 14 aneb Cesta pohádkovým světem
VIII. workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven
Rozvoj manažerských kompetencí II - Praha
Setkání uživatelů AKS Tritius
Rozvoj manažerských kompetencí II - Brno
Zájezd do Boleslawce
Komentovaná prohlídka výstavy Gregor Hildebrandt: A Blink of an Eye and the Years are Behind Us
Co venkovské knihovny umějí a mohou XVIII
Jednání regionálního výboru SKIP Libereckého kraje
Setkání knihovnických seniorů regionu SKIP10
Malé podzimní setkání ve Stachách
Setkání koordinátorů projektu GLAM s českými knihovníky
Knihovníci sobě
Exkurze do Muzikologické knihovny ÚDU AV ČR
Setkání knihovnických seniorů v Plzni
Dílnička pro oči a péče o zrak II
Drsný MARK/Drsná MARKéta
Pojďte, děti, budeme číst s porozuměním 2022
Organizace a metodika akcí pro rodiče s dětmi v rámci projektu S knížkou do života s Marikou Zadembskou
Legenda BN
Efektivní komunikace s cizinci
Jednání regionálního výboru SKIP Libereckého kraje
Svět knihy Praha 2022 pro členy SKIP Praha
Role knihoven v integraci nově příchozích z Ukrajiny VII.: Děti a emoce
Zájezd na veletrh Svět knihy 2022
Návštěva veletrhu Svět knihy 2022
11. valná hromada SKIP spojená s odbornou konferencí Architektura knihoven
Zájezd na VH SKIP do Ostravy
Konference "Podpora zaměstnaneckého rozvoje v knihovnách a dalších kulturních institucích"
Role knihoven v integraci nově příchozích z Ukrajiny VI: Ukrajinská literatura
Jednání Sekce veřejných knihoven
Jak správně vytvořit metodiku k vzdělávací lekci pro děti a mládež 2
Jak správně vytvořit metodiku k vzdělávací lekci pro děti a mládež 1
Kodex 1085 - rukopis zblízka
Online káva s předsedou SKIP (květen 2022)
Propojování autorit a Wikidat
Literární Šumava 2022
SONS a knihovny
Osobnosti Českého ráje
Role knihoven v integraci nově příchozích z Ukrajiny V: Zaměstnávání
Role knihoven v integraci nově příchozích z Ukrajiny IV: Současná ruská propaganda a jak ji odhalovat
Studijní cesta za knihovnymi a zajímavostmi Vysočiny
Role knihoven v integraci nově příchozích z Ukrajiny III: Čtenáři knihoven
První pomoc pro duševní zdraví - online
Online káva s předsedou SKIP (duben 2022)
OKnA 2022 - Soutěžní přehlídka O Knihovnických Aktivitách
Praha hudební
Rozvoj manažerských kompetencí - Praha
Velikonoční jarmark 2022 v Klementinu
Role knihoven v integraci nově příchozích z Ukrajiny II: Jazyk
Rozvoj manažerských kompetencí - Brno
Velikonoční zájezd SKIP do Vídně
Valná hromada Karlovarského regionu SKIP
Náročné situace v práci knihovníka/knihovnice v praxi
RVH SKIP 02 - Střední Čechy
(Nejen) dětský knihovník a dětský uživatel v průmyslu 4.0
Náročné situace v práci knihovníka/knihovnice v praxi
Role knihoven v integraci nově příchozích z Ukrajiny I: Vhled do problematiky
Regionální valná hromada SKIP 01 Praha 2022
Regionální valná hromada SKIP Libereckého kraje
Online káva s předsedou SKIP (březen 2022)
Regionální valná hromada
Jednání regionálního výboru SKIP Libereckého kraje
Regionální valná hromada SKIP 10 Opava 2022
RVH SKIP 08 Východní Čechy
Art Movement - komentovaná prohlídka
Setkání Klubu dětských knihoven Libereckého kraje
RVH SKIP 06 Drsný Sever
Online káva s předsedou SKIP (únor 2022)
Setkání Klubka SKIP 10
Konference Kniha ve 21. století 2022
Jednání regionálního výboru SKIP Libereckého kraje
Náročné situace v práci knihovníka/knihovnice
Náročné situace v práci knihovníka/knihovnice
Předvánoční setkání SKIP Praha
Vánoční jarmark v Klementinu se kvůli nouzovému stavu nekoná
Kolegium SKIP Velká Morava
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2021
Vymazlený konec roku - Židovské město
Schůzka Regionálního výboru DS SKIP
Porada regionálního výboru SKIP Libereckého kraje
Otevřená data v knihovnictví
(loutko) HERCEM na vlastní kůži
Jak v knihovnách budovat a úspěšně provozovat maker space a jak uspět se žádostí o dotaci ve VISK 3
Knihovnická dílna 2021
Chceme dětem číst 13 aneb Fenomény současné literatury pro děti a mládež
Dílnička pro oči a péče o zrak
VII. workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven
Literární Šumava 2021
Svět knihy Praha 2021
Hrátky s pamětí
Co venkovské knihovny umějí a mohou XVII
Studijní cesta po knihovnách Českolipska