Inspirační seminář k projektu Bookstart: S knížkou do života

Typ akce
seminář
Určená zejména pro
dětská oddělení
Určená zejména pro instituce
knihovny s regionální funkcí
knihovny v okresních městech
městské a místní knihovny
Určená pro úroveň
začátečníci
mírně pokročilí

Charakteristika/anotace akce nebo program

Cílem tohoto inspiračního semináře bude poskytnout metodickou oporu i náměty na práci s nejmenšími dětmi. Mezi pozvanými hosty budou jednak zástupci knihoven, kteří již projekt Bookstart: S knížkou do života realizují ve svých knihovnách a mohou sdílet příklady dobré praxe, ale také zástupci z řad odborníků, kteří poskytnou podněty pro práci s touto specifickou cílovou skupinou, jakou děti od 0 do 6 let jsou.

Mezi pozvanými hosty je např. učitelka psychologie pro učitele MŠ nebo didaktik MŠ a naši kolegové z menších i větších knihoven, kteří s námi budou sdílet své zkušenosti s tímto projektem.

Seminář je určen jak těm knihovníkům, kteří o zavedení projektu Bookstart ve své knihovně uvažují, ale potřebují metodické rady do začátku, tak i těm, kteří již projekt realizují a potřebují načerpat další inspiraci.

Účast na semináři je zdarma, seminář je spolufinancován za účasti SKIP: region Velká Morava, MZK a dalších subjektů.

Seminář proběhne 30. května 2023, registrace bude probíhat od 9.30 h, začátek vlastního semináře bude v 10.00 h, konec je plánován na 16.15 h.

Podrobný program naleznete zde: https://drive.google.com/file/d/1r3pcqS8zhwj-2hY411s4TkuPmfkteakZ/view?usp=sharing

Přihláška na seminář je pak pod tímto odkazem: https://forms.gle/mkyJYAAZvJFS1LnC9 

Těšíme se na Vaši účast.

Termín

30. 5. 2023 09:30 – 30. 5. 2023 16:15
Místo konání akce

Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Kobližná 4
601 50 Brno
Česko

Kraj
Jihomoravský kraj
Termín pro přihlášky k účasti
Účastnický poplatek
0 Kč
Snížený poplatek
0 Kč
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
50
Kontaktní osoba
Iveta Cehelská
E-mail
Telefon
+420 542 532 146