Historie v datech

21. března 1968

zveřejněna rezoluce pražských knihovníků, bibliografů a vědecko-informačních pracovníků s požadavkem vytvoření dobrovolné zájmové organizace

3. května 1968

vydáno prohlášení přípravného výboru, předsedou zvolen prof. PhDr. Jiří Cejpek, CSc, tajemnicí PhDr. Jarmila Burgetová

12. července 1968

podána žádost o registraci spolku s návrhem stanov na ministerstvo vnitra

4. listopadu 1968

na ministerstvu vnitra převzaty schválené stanovy; spolek byl legálně registrován

11. prosince 1968

ustavující sjezd SKIP v Praze za účasti 384 delegátů zastupujících 2 000 přihlášených, předsedou zvolen PhDr. Rudolf Málek

29. září 1970

Ministerstvo vnitra ČSR spolek rozpouští a zakazuje jeho další činnost

7. dubna 1990

ustavující sjezd v Praze k obnovení činnosti SKIP, předsedkyní zvolena PhDr. Jarmila Burgetová

18.–19. září 1992

1. řádný sjezd SKIP v Praze

počátek roku 1992

zahájeno vydávání spolkového časopisu Bulletin SKIP, šéfredaktor PhDr. Ladislav Kurka

26.–27. května 1995

2. sjezd SKIP v Čelákovicích u Prahy, předsedkyní znovu zvolena PhDr. Jarmila Burgetová

3.–5. září 1998

3. řádný sjezd SKIP v Plzni, předsedou zvolen PhDr. Vít Richter

21.–23. června 2001

4. valná hromada SKIP v Brně, poprvé vyhlášena Cena českých knihovníků, do čela spolku znovu zvolen PhDr. Vít Richter, čestnou předsedkyní byla vyhlášena PhDr. Jarmila Burgetová

24.–26. června 2004

5. valná hromada SKIP v Jindřichově Hradci, podruhé uděleny Ceny českých knihovníků, znovu zvolen předsedou PhDr. Vít Richter

20.–22. června 2007

6. valná hromada SKIP v Olomouci, potřetí uděleny Ceny českých knihovníků, znovu zvolen předsedou PhDr. Vít Richter

20. listopad 2008

SKIP oslavil 40. výročí svého založení; slavnostní setkání u příležitosti 40. výročí založení SKIP spojené s konferencí Profese: knihovník proběhlo ve Velkém sále Městské knihovny v Praze

2009

SKIP byl garantem ankety Kniha mého srdce, jejímž cílem bylo nalézt nejoblíbenější knihu obyvatel ČR; anketu pořádala Česká televize ve spolupráci s Českým rozhlasem, Svazem českých knihkupců a nakladatelů a s knihovnami ČR

2010

SKIP se podílel na propagaci řady celostátních kampaní a k podpoře svých aktivit získal významného partnera – stavební společnost SKANSKA; v rámci uzavřené smlouvy o dlouhodobé spolupráci se rozhodla SKANSKA finančně podpořit již existující projekty SKIP a vedle toho vznikly i projekty zcela nové

16. června 2010

7. valná hromada SKIP v Městské knihovně v Praze, která se uskutečnila u příležitosti 20. výročí znovuzaložení SKIP; předsedou byl opět zvolen PhDr. Vít Richter

2011

kampaň Březen měsíc čtenářů byla rozšířena o Maraton čtení a soutěž Čtenář roku; cílem akce Maraton čtení bylo dosáhnout toho, aby knihovny nabídly svým uživatelům co největší kontakt s autory a překladateli literárních děl oceněných v rámci Magnesia Litera; cílem akce Čtenář roku je posilovat společenský význam četby a ocenit nejlepší čtenáře knihoven.

2012

spolupráce se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu na fotografické soutěži Rozkvetlá knihovna; do soutěže se přihlásilo více než 100 knihoven a tato aktivita byla velmi medializována především v regionálních médiích

20. června 2013

8. valná hromada SKIP na Mendelově univerzitě v Brně, předsedou SKIP byl zvolen Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

2014

SKIP se stal nově členem Unie zaměstnavatelských svazů; ve spolupráci s ní se podílel na realizaci projektů Posilování bipartitního dialogu v odvětvích a Specifika kolektivního vyjednávání a problematika uzavírání kolektivních smluv

2015

stavební společnost SKANSKA se SKIP již neprodloužila smlouvu o dlouhodobé spolupráci; SKIP proto hledal další partnery v komerční sféře

14. června 2016

9. valná hromada SKIP v Hradci Králové, předsedou SKIP byl znovu zvolen Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

2017

SKIP se rozhodl zapojit do mezinárodního projektu Bookstart pod českým názvem S knížkou do života; jeho cílem je přiblížit rodičům význam četby pro intelektuální a citový vývoj i budoucí uplatnění jejich dětí a pomoci jim proces čtenářství zahájit

2018

SKIP ve spolupráci s Unií zaměstnavatelských svazů zahájil projekt Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století, který reaguje na aktuální potřebu participace formálních a neformálních vzdělávacích institucí v podpoře kompetenčního vzdělávání a celoživotního učení

13. června 2019

10. valná hromada SKIP v Obecním domě v Praze; předsedou byl znovu zvolen Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.; na konferenci Architektura a výstavba knihoven, který byla součástí valné hromady SKIP, jsme přivítali zástupce knihovnických spolků z Francie, Německa, Rakouska a Slovenska

7. června 2022

11. valná hromada SKIP v Gongu v Ostravě; předsedou byl opět zvolen Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.; účastníky valné hromady prostřednictvím videopříspěvku pozdravila předsedkyně IFLA Barbara Lison a naživo je přivítala mj. předsedkyně Spolku slovenských knihovníků a knihoven Mgr. Helena Mlejová; na valnou hromadu navázala konference Architektura knihoven s mezinárodní účastí