Březen – měsíc čtenářů

Typ projektu

krátkodobá celostátní akce

Cíl projektu

  • Propagovat činnost a služby knihoven.
  • Nabídnout nové, moderní služby.
  • Propojit čtenáře a zájemce o tyto služby, organizace a instituce zabývající se četbou a čtenářstvím ke společné mediální kampani.
  • Podpořit společenský význam a prestiž četby. Dát o sobě vědět: ano, čteme a je nás stále hodně!

Organizátor

Sekce veřejných knihoven

Stručná historie

Březen jako Měsíc knihy se slaví od roku 1955. I přes původně ideologické zaměření býval (nejen) v knihovnách po dlouhá desetiletí vždy věnován knihám a čtení. Je to tedy naše nejstarší a tradiční kampaň k podpoře četby a čtenářství. Na přelomu tisíciletí se knihovny připojily ke kampani Březen – měsíc internetu a využily tento měsíc k propagaci nového média a nových služeb knihoven s ním spojených, přičemž se nikdy nezapomínalo ani na propagaci knihy a čtení. Po několikaleté přestávce byl pak na jednání Sekce veřejných knihoven v roce 2008 přijat návrh RNDr. Tomáše Řeháka, ředitele Městské knihovny v Praze, na změnu zaměření březnové kampaně. První Březen – měsíc čtenářů (BMČ) proběhl v roce 2009. Od té doby probíhá kampaň každoročně.

Popis projektu

V rámci BMČ se v knihovnách prezentují především nově zaváděné služby: zahajuje se např. půjčování elektronických čteček knih, tabletů, elektronických knih, tematických kufříků, audioknih, upravují se webové stránky pro mobilní zařízení. Knihovny zprovozňují biblioboxy a biblioschránky pro nepřetržité vracení knih (24 hodin denně), zapojují se do služby Ptejte se knihovny, ale zavádějí také půjčování deštníků, dioptrických brýlí, hraček, deskových her. Nabízejí žákům balení a opravy učebnic, obyvatelům obcí knihobudky a Sousedské knihovny na veřejném frekventovaném místě, připojují se ke službě Kniha do vlaku (ta se již může pochlubit více než 100 knihovnami). Otevírají se (třeba jen dočasné) kavárny, tiché studovny pro badatele, lekotéky, prezentují se virtuální prohlídky knihovny. Nabízí se nově donáška či dovážka knih imobilním občanům a seniorům, rodinné průkazky; pro zájemce se instalují automaty se špunty do uší či kávou. Zahajují se nové společné projekty. Nově jsou vybavovány dětské koutky, objevují se přebalovací pulty, otevírají se nová či rekonstruovaná oddělení apod. Vše je doplněno intenzivnější nabídkou zajímavých programových aktivit. Jde mimo jiné i o zjištění reálné situace s nečtenářstvím v ČR, hledání důvodů toho, proč do knihoven někteří lidé nechodí, a následnou změnu prostředí, fondů a služeb.

Termín

Každý rok po celý měsíc březen (1.–31. března).

Cílová skupina

BMČ je věnován všem skupinám obyvatel, proto je jeho záběr široký a čas dostatečný (31 dní). Jde jak o registrované uživatele (zlepšování a rozšiřování služeb), tak o (prozatímní) nečtenáře, resp. neuživatele.

Počet zapojených knihoven

Každoročně přes 300 knihoven z celé České republiky.

Jak se připojit

Zaregistrovat se prostřednictvím elektronického formuláře na webu projektu: https://www.brezenmesicctenaru.cz/.

Garant/konzultace