Využijte při přípravách Března – měsíce čtenářů Besedník

Pořádáte v rámci Března – měsíce čtenářů besedy s autory, autorská čtení, hledáte kontakty na autory?

Využijte web Besedník, který pro knihovny připravila Národní knihovna ČR. Besedník knihovnám pomůže zprostředkovat kontakty na autory literárních děl a usnadňuje vzájemnou komunikaci při přípravě besed, autorských čtení, autogramiád a dalších aktivit. Vznik Besedníku iniciovala spisovatelka Ivona Březinová.

Pokud se knihovna do aplikace zaregistruje, může vyhledávat autory podle různých hledisek a zjistit na ně kontakty i základní podmínky možné spolupráce. Besedník je určen pouze pro autory (spisovatelé, ilustrátoři, překladatelé, básníci, literární kritici), nebude používán pro registraci odborných lektorů, cestovatelů a dalších spolupracovníků knihoven.

Na webu Besedník se můžete zaregistrovat a najdete zde podrobný návod jak aplikaci používat. Pokud byste měli nějaké podněty k fungování Besedníku, kontaktujte nás na adrese info@besednik.cz.

V současné době je v Besedníku zaregistrováno sto autorů. Rádi bychom možnosti Besedníku více rozšířili a získali do něj více autorů, kteří mají zájem navštěvovat knihovny, propagovat svá díla a podporovat čtenářství. Proto se na Vás obracíme s prosbou, pokud máte s některými autory dobré zkušenosti, navrhněte jim, aby se do Besedníku zaregistrovali, případně nás na zajímavé autory upozorněte. Při komunikaci s autory respektujete ochranu osobních údajů!

Za Knihovnický institut Národní knihovny ČR zajišťuje kontakt s knihovnami Lucie Macháčková. Komunikaci s autory má na starosti Roman Giebisch. Do Besedníku se také zapojují školy, o které pečuje kolegyně Edita Vaníčková Makosová z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského.