V tomto přehledu najdete akce financované Ministerstvem kultury prostřednictvím Národního plánu obnovy.

Městská knihovna v Praze