Práce se vzdělávacími technologiemi využitelnými v práci kulturního pracovníka

Using educational technologies that can be applied to cultural worker‘s work

Charakteristika/anotace akce nebo program

KAPACITA NAPLNĚNA - PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO. 

Seznámení se s aplikacemi pro tvorbu infografik, myšlenkových map, plakátů, edukačních posterů apod., digitálních nástrojů využitelné při tvorbě, realizaci i evaluaci edukačních programů (slido, mentimeeter, online kvízy, zpětná vazba, sdílení a komunikace).

Getting to know applications for making infographics, mind maps, posters, educational posters, etc., digital tools that can be used in the creation, implementation and evaluation of educational programs (slido, mentimeeter, online quizzes, feedback, sharing and communication).

 

Dodavatel/ lektor (lecturer): Scholastika https://www.scholastika.cz

Městská knihovna v Praze shromažďuje osobní údaje za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky, které byly poskytnuty na realizaci projektu. Správcem osobních údajů je Ministerstvo kultury. MKP kopii dokladů uchovává po dobu 10 let od ukončení projektu.

 

Termín

12. 6. 2024 09:30 – 12. 6. 2024 17:00
Místo konání akce

Scholastika
Římská 103/12
120 00 Praha 2 Vinohrady
Česko

Bližší určení místa
učebna
Kraj
Praha
Registrace na akci

Na akci se registrujte přes formulář: https://1url.cz/Qu0pP

Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
17

Poznámka

Kurz patří pod projekt s názvem Kultura vzdělává a spojuje, registrační číslo projektu 0312000012, který je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK.

Kontaktní osoba
Zuzana Patrnčiaková
E-mail
Telefon
+420 770 153 961
Akce je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu
Národní plán obnovy