Valná hromada

Od opětovného založení SKIP v roce 1990 se uskutečnilo celkem deset valných hromad (dříve sjezdů), a to v letech: