Usnesení 11. valné hromady Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky, která se uskutečnila 7. června 2022 v Ostravě

Typ dokumentu

Ústřední orgán

Rok, ke kterému se dokument vztahuje