11. valná hromada a konference Architektura knihoven

11. valná hromada proběhla 7. června 2022 v Ostravě; odborná konference Architektura knihoven proběhla 8. června tamtéž. Obě akce uspořádal SKIP ve spolupráci s Knihovnou města Ostravy a dalšími partnery z ČR i zahraničí.

Aula Gong, místo konání valné hromady a odborné konference
Aula Gong, místo konání valné hromady a odborné konference

Záštitu nad konferencí Architektura knihoven převzal ministr kultury Mgr. Martin Baxa.

Záštita ministra kultury ČR Mgr. Martina Baxy nad konferencí Architektura knihoven