Napsáno o valných hromadách

Přehled publikací týkajících se valné hromady SKIP je k dispozici v databázi KKL.